Rusija statys Turkijoje pirmąją atominę elektrinę
Tur­ki­jos pre­zi­den­tas Re­ce­pas Tayyi­pas Er­do­ga­nas ir Ru­si­jos ly­de­ris Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas an­tra­die­nį pa­skel­bė pir­mo­sios Tur­ki­jos at­omi­nės elek­tri­nės pir­mo­jo blo­ko sta­ty­bų pra­džią.

„Dievo vardu!“ – pasakė Turkijos lyderis, stovėdamas šalia V. Putino. 20 mlrd. dolerių vertės Akuju jėgainės statybų pradžią jis paskelbė prezidentūroje Ankaroje vaizdo ryšiu.

Valstybinė televizija TRT parodė, kaip Mersino regione Viduržemio jūros pakrantėje pradėjo dirbti darbininkai, o statybų pradžios proga ten buvo leidžiami fejerverkai.

Planuojama, kad Akuju jėgainė statoma Rusijos valstybinės korporacijos „Rosatom“, pradės veikti 2023 metais.