Rusija šnipinėjo Skripalius prieš jų apnuodijimą
Ru­si­jos žval­gy­ba ma­žiau­siai pen­ke­rius me­tus iki ap­nuo­di­ji­mo ne­rvus par­aly­žiuo­jan­čia me­džia­ga šni­pi­nė­jo bu­vu­sį dvi­gu­bą ru­sų agen­tą Ser­ge­jų Skri­pa­lį ir jo duk­te­rį Ju­li­ją, penk­ta­die­nį sa­vo laiš­ke NA­TO par­eiš­kė Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos na­cio­na­li­nio sau­gu­mo pa­ta­rė­jas Mar­kas Sed­wil­las. 

„Turime informacijos apie Rusijos žvalgybos tarnybos susidomėjimą Skripaliais mažiausiai nuo 2013 metų, kai į elektroninio pašto paskyras, priklausančias Julijai Skripal, nusitaikė GRU kibernetiniai specialistai“, – parašė M. Sedwillas, paminėdamas Rusijos užsienio karinės žvalgybos agentūrą.

Britanija kaltina Rusiją dėl Skripalių apnuodijimo kovo 4 dieną pietiniame Anglijos Solsberio mieste Sovietų Sąjungoje pagaminta nervus paralyžiuojančia medžiaga. Rusija neigia bet kokias sąsajas su šia ataka.