Rusija šnipinėjo Skripalius prieš jų apnuodijimą, sako Londonas
Ru­si­jos žval­gy­ba ma­žiau­siai pen­ke­rius me­tus iki ap­nuo­di­ji­mo ne­rvus par­aly­žiuo­jan­čia me­džia­ga šni­pi­nė­jo bu­vu­sį dvi­gu­bą ru­sų agen­tą Ser­ge­jų Skri­pa­lį ir jo duk­te­rį Ju­li­ją, penk­ta­die­nį sa­vo laiš­ke NA­TO par­eiš­kė Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos na­cio­na­li­nio sau­gu­mo pa­ta­rė­jas Mar­kas Sed­wil­las.

Jis pridūrė, kad Rusija atliko cheminių medžiagų panaudojimo priemonių bandymų, „pavyzdžiui, paliekant juos ant durų rankenų“, pabrėždamas, kad įvykus išpuoliui daugiausia chemikalo buvo aptikta ant S. Skripalio namo priekinių durų rankenos.

„Turime informacijos apie Rusijos žvalgybos tarnybos susidomėjimą Skripaliais mažiausiai nuo 2013 metų, kai į elektroninio pašto paskyras, priklausančias Julijai Skripal, nusitaikė GRU kibernetiniai specialistai“, – parašė M. Sedwillas, paminėdamas Rusijos užsienio karinės žvalgybos agentūrą.

Britanija kaltina Rusiją dėl Skripalių apnuodijimo kovo 4 dieną pietiniame Anglijos Solsberio mieste Sovietų Sąjungoje pagaminta nervus paralyžiuojančia medžiaga. Rusija neigia bet kokias sąsajas su šia ataka.

Cheminio ginklo uždraudimo organizacija (OPCW), ištyrusi Solsberyje paimtus mėginius, ketvirtadienį patvirtino JK išvadas apie panaudotos medžiagos rūšį.

S. Skripalis persikėlė į Britaniją 2010 metais per Maskvos ir Vašingtono apsikeitimą šnipais. Prieš tai jis kalėjo Rusijoje už paslapčių pardavimą britų žvalgybos tarnyboms, dirbdamas Rusijos karinės žvalgybos agentūroje GRU.

Tuo metu, kai jį lankė Maskvoje gyvenanti dukra, jiedu buvo apnuodyti per išpuolį, sukėlusį tarptautinę diplomatinę krizę tarp Rusijos ir Vakarų.

M. Sedwillo laiške NATO generaliniam sekretoriui Jensui Stoltenbergui teigiama, kad Rusija turėjo „techninių priemonių, operatyvinės patirties ir motyvą surengti išpuolį prieš Skripalius, taigi, labai tikėtina, kad už jį atsakinga Rusijos valstybė“.

Rusijos ambasadorius Londone Aleksandras Jakovenka savo ruožtu penktadienį apkaltino britų vyriausybę nepateikus šiuos kaltinimus patvirtinančių įrodymų.

A. Jakovenka sakė, kad ambasada paskelbs jos paties parengtą 33 puslapių ataskaitą apie incidentą.

Jis taip pat suabejojo pareiškimais, kad anksčiau šią savaitę iš ligoninės išrašyta J. Skripal atsisakė Rusijos pasiūlytos konsulinės pagalbos.

„Mums neleidžia aplankyti savo piliečių, pakalbinti gydytojų. Neturime jokio supratimo, kaip gydomi Rusijos piliečiai“, – sakė A. Jakovenka.

„Negalime būti tikri, kad Julijos atsisakymas su mumis susitikti nėra apsimestinis. Turime pakankamai pagrindo vertinti tokius veiksmus kaip dviejų Rusijos piliečių pagrobimą“, – pridūrė ambasadorius.

Įslaptinta cheminio ginklo programa

Pasak M. Sedwillo, „patikimi, atvirai prienami pasakojimai ir žvalgyba“ atskleidė, kad XX amžiaus 9-ame dešimtmetyje Sovietų Sąjunga netoli Volgogrado esančiame Šichanų miesto karinėje bazėje sukūrė grupę nervus paralyžiuojančių medžiagų „Novičiok“.

„Tos kovinių cheminių ginklų programos (į kurią įėjo „Novičiok“) kodinis pavadinimas buvo FOLIANT“, – sakė jis.

„Labai tikėtina, kad medžiagos „Novičiok“ buvo sukurtos mėginant apeiti Vakarų patikros priemones bei tarptautinius cheminio ginklo kontrolės mechanizmus“, – pareiškė M. Sedwillas.

Jis pridūrė, kad yra „tikėtina“, jog iki 1993 metų, kai Rusija pasirašė Cheminio ginklo uždraudimo konvenciją, kai kurios „Novičiok“ medžiagos praėjo bandymus ir buvo įtrauktos į Rusijos kariuomenės ginkluotę.

Anot nacionalinio saugumo patarėjo, Rusija sukūrė keletą „Novičiok“ rūšių net po to, kai pasirašė minėtą konvenciją, o 2000-aisiais rusų kariškiai buvo apmokyti panaudoti šiuo ginklus: pavyzdžiui, palikus toksinių medžiagų ant durų rankenų.

„Per praėjusį dešimtmetį pagal tą pačią programą Rusija pagamino nedidelį kiekį „Novičiok“ medžiagų ir pasiruošė jų atsargų“, – sakė jis.

Pati Rusija neigia turinti kokių nors cheminių ginklų.