Rusija ragina tartis dėl ilgalaikių paliaubų Sirijoje
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Jung­ti­nė­se Tau­to­se pir­ma­die­nį par­eiš­kė, kad ne­del­siant pa­skelb­ti pa­liau­bas „bū­tų bu­vu­si uto­pi­ja“, ir Mask­va teik­tų pir­me­ny­bę pre­li­mi­na­riam su­si­ta­ri­mui prieš il­ga­lai­kės dees­ka­la­ci­jos pa­skel­bi­mą vi­so­je Si­ri­jo­je, o ne tik Da­mas­ko prie­mies­čiuo­se.

Vasilijus Nebenzia JT Saugumo Tarybai sakė, kad „tai yra vienintelis realistiškas kelias pirmyn“ ir kad tai yra dalis rezoliucijos dėl paliaubų, priimtos praėjusį mėnesį. Jis tvirtino, kad Rusija bando įgyvendinti tas paliaubas, tačiau kovos Rytų Gutoje, esančioje šalia Damasko, nesiliovė.

Jis gynė Sirijos ir Rusijos karines operacijas ir sakė, kad „Damasko priemiesčiai negali likti terorizmo židiniu“. Dėl paliaubų pažeidimo diplomatas kaltino kovotojus, įskaitant ir tuos, kurie susiję su judėjimu „al Qaeda“.

Be to, V. Nebenzia perspėjo apie „dezinformacijos kampaniją“, kuria esą siekiama apkaltinti Sirijos pareigūnus dėl cheminių atakų. Jis tvirtino, kad kovo 5 dieną Rytų Gutoje su „al Qaeda“ susiję kovotojai surengė chloro ataką.

Jo teigimu, tokiais kaltinimais siekiama paruošti pagrindą „vienašališkam jėgos panaudojimui prieš suverenią Siriją“. Jis užsiminė apie ankstesnes JAV ambasadorės JT Nikki Haley (Niki Heili) pastabas, kad jei tokios cheminės atakos tęsis, į tai bus karinis atsakas.