Rusija priminė JAV apie žmogaus teises
Ru­si­ja tre­čia­die­nį par­eiš­kė esan­ti nu­ste­bu­si dėl Jung­ti­nių Vals­ti­jų spren­di­mo pa­si­trauk­ti iš Jung­ti­nių Tau­tų Žmo­gaus tei­sių ta­ry­bos ir ap­kal­ti­no Va­šing­to­ną „ci­niz­mu“ bei „ne­sis­kai­ty­mu“ su šia pa­sau­li­ne ins­ti­tu­ci­ja.

„JAV dar kartą sudavė stiprų smūgį savo žmogaus teisių padėties reputacijai, pademonstruodama, kad ji nesiskaito su JT ir šios organizacijos institucijomis“, – per spaudos konferenciją Maskvoje sakė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova.

Ji kaltino JAV „atkakliai atsisakant pripažinti rimtas žmogaus teisių problemas savo šalyje, tačiau bandant performuoti Tarybą taip, kad ji atitiktų jų interesus“.

URM atstovė taip pat kritikavo JAV „primetant specifinį amerikietišką supratimą apie žmogaus teises kitoms šalims“.

Pasak M. Zacharovas, toks Vašingtono žingsnis Maskvai buvo „netikėtas“, nors Vašingtonas praėjusį spalį jau sukūrė precedentą, pasitraukusi iš UNESCO – Paryžiuje įsikūrusios JT Švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos.

„JT Žmogaus tiesių taryba sėkmingai dirbo be JAV praeityje, ir tikimės, kad ji taip dirbs ir toliau“, – pareiškė ji.

Sprendimą trauktis iš Žmogaus teisių tarybos Vašingtonas paskelbė antradienį, apkaltinęs institucijos nares „veidmainiškumu“ ir „nesibaigiančiu priešiškumu Izraelio atžvilgiu“.

JAV ambasadorė prie JT Nikki Haley apie jį pranešė drauge su valstybės sekretoriumi Mike'u Pompeo.

Kiek anksčiau Vašingtonas buvo sulaukęs vieno JT Žmogaus teisių tarybos aukšto rango pareigūno kritikos dėl migrantų vaikų atskyrimo nuo jų tėvų, atvykusių iš Meksikos prašytis prieglobsčio Jungtinėse Valstijose.