Rusija pratęsė šnipinėjimu kaltinamo buvusio JAV jūrų pėstininko areštą
Ru­si­jos teis­mas ket­vir­ta­die­nį pa­tvir­ti­no anks­čiau pri­im­tą spren­di­mą dar tris mė­ne­sius ne­pa­leis­ti iš Mask­vos ka­lė­ji­mo vie­ną šni­pi­nė­ji­mu kal­ti­na­mą bu­vu­sį JAV jū­rų pės­ti­nin­ką.

Mičigano gyventojas Paulas Whelanas, taip pat turintis Didžiosios Britanijos, Airijos ir Kanados pilietybes, gruodžio pabaigoje lankydamasis Rusijos sostinėje buvo suimtas viešbučio numeryje.

Maskvos miesto teismas patvirtino nutartį dėl amerikiečio suėmimo pratęsimo mažiausiai iki gegužės pabaigos.

P. Whelano advokatas pareiškė, kad jo klientui buvo įteiktas atmintukas su įslaptinta informacija, apie kurią jis nieko nežinąs.

Teisininkas ketvirtadienį patvirtino, jog P. Whelanas kaltinamas šnipinėjimu Jungtinėms Valstijoms.

Rusijoje už šnipinėjimą baudžiama iki 20 metų laisvės atėmimo.