Rusija: per trejus metus Sirijoje netekome 112-os karių
Ru­si­ja per tre­jus ka­ri­nio konf­lik­to Si­ri­jo­je me­tus ne­te­ko 112-os sa­vo ka­rių, par­eiš­kė Ru­si­jos par­la­men­to aukš­tų­jų rū­mų (Fe­de­ra­ci­jos Ta­ry­bos) Gy­ny­bos ir sau­gu­mo ko­mi­te­to at­sto­vas Vik­to­ras Bon­da­re­vas.

„Mūsų karinių pajėgų nuostoliai Sirijoje dabar vertinami 112 žmonių, įskaitant žuvusiuosius per An-26 lėktuvo katastrofą ir Il-20 lėktuvo numušimą. Karinės technikos praradimai – aštuoni lėktuvai, septyni sraigtasparniai, viena ar dvi šarvuotos pėstininkų mašinos“, – sakė jis.

V. Bondarevas Rusijos netektis Sirijoje per trejus metus palygino su fiasko pasibaigusios Sovietų Sąjungos karinės kampanijos Afganistane netektimis per pirmus trejus jos metus.

„Per pirmus trejus metus Afganistane netekome 4,8 tūkst. karių, mažiausiai 60 tankų, per 400 šarvuotų pėstininkų mašinų, 15 lėktuvų, 97 sraigtasparnių“, – sakė senatorius.

„Svarbiausias karinio meistriškumo kriterijus – ne tik pergalės faktas, bet jos kaina“, – pabrėžė V. Bondarevas.