Rusija pardavinėja Venesuelos auksą – Nicolas Maduro gauna grynųjų
„No­va­ja ga­ze­ta“ skel­bia iš­aiš­ki­nu­si sche­mą, kaip Ru­si­ja pa­de­da Ni­co­la­sui Ma­du­ro „už­si­dirb­ti“ gry­nų­jų – tar­pi­nin­kau­ja par­da­vi­nė­jant Ve­ne­sue­los auk­są. JAV jau kal­ba­ma apie sank­ci­jas, auk­są per­ve­ži­nė­jan­čioms kom­pa­ni­joms ir jį vei­kiau­siai pir­ku­siam fon­dui.

Sausio 30 dieną Karakase nusileido iš Maskvos atskridęs krovininis lėktuvas „Boeing 757“. Anot rusų žurnalistų, iš Maskvos Vnukovo oro uosto išskridęs lėktuvas darė 2 tarpinius nusileidimus – Jungtiniuose Arabų Emyratuose ir Kabo-Verdėje. Pasak „Novaja gazeta“, šis lėktuvas jau antrą kartą per 10 dienų skrido į Venesuelos sostinę.

Delikati operacija buvo pavesta Chabarovske registruotai kompanijai „Jerofei“, kurios 100 procentų akcijų valdo vienas asmuo. Krovininis lėktuvas „Boeing 757“ yra vienintelis kompanijos orlaivis.

Leidinio šaltiniai Dubajuje (Jungtiniai Arabų Emyratai) teigia, kad rusų lėktuvą oro uoste pasitiko Centrinio JAE banko inkasatorių automobiliai. Teigiama, kad iš lėktuvo buvo iškrautas auksas, o į jį pakrauti grynieji pinigai – JAV doleriai.

„Novaja gazeta“ tyrėjų teigimu, šių metų sausio mėnesio pradžioje Rusijos Centrinio banko saugyklose buvo apie 30 tonų Venesuelos aukso. Tyrėjų teigimu, Venesuelos aukso atsargos 2011 metais buvo apie 366 tonas, iš kurių apie 233 tonos saugotos užsienyje. Prieš 8 metus tuometinis prezidentas Hugo Chavezas paliepė pargabenti didžiąją dalį atsargų į Venesuelą.

2012 metų pabaigoje užsienyje beliko tik 57 tonos Venesuelos aukso – didžioji dalis šio turto saugota Rusijoje.

Anot „Novaja gazeta“, būtent šis auksas ir buvo išgabentas iš Maskvos į JAE, kur parduotas už grynuosius. 30 tonų aukso rinkos vertė – apie 1,2 milijardo dolerių. Įtartinai sutapo, kad Nicolas Maduro maždaug tuo pačiu metu paskelbė skirsiąs milijardą eurų, kad paverstų Venesuelą Lotynų Amerikos turizmo centru.

„Novaja gazeta“ pažymi, kad delikati operacija buvo pavesta Chabarovske registruotai kompanijai „Jerofei“, kurios 100 procentų akcijų valdo vienas asmuo. Krovininis lėktuvas „Boeing 757“ yra vienintelis kompanijos orlaivis.

Vašingtonas nuspėjo, kad Nicolas Maduro kovai prieš opoziciją gali imti švaistyti šalies aukso atsargas ir paragino įvairias valstybes, įskaitant ir Rusiją, netalkinti Karakasui išparduodant auksą ir naftą. JAV Valstybės departamento žiniomis, Nicolaso Maduro režimas mėgina „paskutinę minutę išvogti šalies aktyvus“.

Rusijos Centrinis bankas oficialiai paneigė dalyvavęs Venesuelos aukso atsargų pergabenimo ir pardavimo operacijose. Naujienų agentūros „Reuters“ duomenimis, praėjusių metų pabaigoje Venesuela paskelbė parduosianti JAE apie 15 tonų aukso ir pirmosios jo siuntos į Dubajų išsiųstos dar gruodį.

Senatorius Marcas Rubio paskelbė, kad sieks įvesti sankcijas prieš tas oro linijas, kurios padės išgabenti iš Venesuelos auksą. Sankcijos gresia ir auksą pirksiantiems subjektams, o konkrečiai, JAE fondui „Noor Capital“.

Šis "Boeing 757" yra vienintelis aviakompanijos "Jerofei" lėktuvas./"Novaja gazeta" nuotrauka