Rusija nutraukė Kerčės sąsiaurio blokadą
Nau­jie­nų agen­tū­ra Reu­ters pa­skel­bė, kad Ru­si­ja pa­trau­kė Ker­čės są­siau­rį blo­ka­vu­sį tank­lai­vį ir ne­be­truk­do lai­vy­bai. Apž­val­gi­nin­kas Aud­rius Ba­čiu­lis pa­žy­mi, kad ne­va ne­del­siant Mask­vos at­lik­ta „konf­lik­to dees­ka­la­ci­ja“ ga­li bū­ti pro­pa­gan­di­niu žings­niu, sie­kiant dis­kre­di­tuo­ti Ukrai­ną.

Vakar Rusijos pajėgos sąsiaurio zonoje užgrobė 3 Ukrainos karo laivus ir tai sukėlė didžiulę tarptautinę reakciją. Vakarų valstybės pasmerkė Rusijos veiksmus, o Ukraina ėmėsi svarstyti karo padėties įvedimą, baimindamasi atviros karinės konfrontacijos su Maskva.

Vakaruose pasigirdo raginimų atsakyti į Rusijos agresiją naujomis griežtesnėmis sankcijomis ir jau tai lėmė nežymų Rusijos rublio kurso smukimą.

Šiandien Rusija vėl atnaujino susisiekimą tarp Juodosios ir Azovo jūrų ir taip neva sureagavo į ES ir NATO raginimus abiems pusėms neeskaluoti konflikto. Tokiu būdu Rusija galimai bando sudaryti vaizdą, kad ji elgiasi visiškai taikingai, kai tuo metu Kijevas ruošiasi karui.

Kaip savo paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ rašo apžvalgininkas Audrius Bačiulis: „Rusija atidarė Kerčės sąsiaurį laivybai ir gudriai šypsosi: „Na va – Ukrainos jūrų chuliganai tupi daboklėje, kelias laivybai vėl atviras, dėdės ir tetos Briuselyje, jūsų prašymas nuimti įtampą įvykdytas. O ką Kijevas? O Kijevas eskaluoja, karo stovį skelbia.“