Rusija nepatvirtino pranešimo apie Barenco jūroje neva pamestą branduolinę raketą
Vie­nas Ru­si­jos par­la­men­to aukš­to ran­go par­ei­gū­nas tre­čia­die­nį sa­kė ne­tu­rįs in­for­ma­ci­jos apie JAV ži­niask­lai­dos pa­skelb­tą pra­ne­ši­mą, kad ru­sų ka­riš­kiai ieš­ko pra­ei­tų me­tų pa­bai­go­je į Ba­ren­co jū­rą nu­kri­tu­sios ra­ke­tos su bran­duo­li­niu va­rik­liu.

„Nėra informacijos, negaliu patvirtinti“, – sakė naujienų agentūrai „Interfax“ Federacijos Tarybos gynybos ir saugumo komiteto pirmininko pavaduotojas Jevgenijus Serebrenikovas, paklaustas apie numanomą incidentą.

Antradienį vakare JAV televizija CNBC, remdamasi šaltiniais, susipažinusiais su slapta šalies žvalgybos ataskaita, pranešė, kad Rusija mėgins surasti branduolinę raketą, esą nukritusią į Barenco jūrą 2017 metų pabaigoje per nesėkmingą bandymą. Šioje operacijoje esą turi dalyvauti trys laivai.

Kaip skelbia CNBS, JAV žvalgybos ataskaitoje neužsimenama apie galimą pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai dėl potencialios branduolinės taršos.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šių metų kovą per savo metinį pranešimą gyrėsi, jog jo šalis sukūrė branduolinio variklio varomą raketą, galinčią nuskrieti neribotą atstumą. Vis dėlto, kaip nurodo CNBS, atlikti keli šio ginklo bandymai nebuvo sėkmingi, nors Maskva šias nesėkmes neigia.