Rusija neleido WADA inspektoriams paimti mėginių iš Maskvos laboratorijos
Pa­sau­lio an­ti­do­pin­go agen­tū­ros (WA­DA) ins­pek­to­riai penk­ta­die­nį pa­li­ko Ru­si­ją tuš­čio­mis ran­ko­mis, vie­tos par­ei­gū­nams ne­per­da­vus jiems svar­bių la­bo­ra­to­ri­nių ty­ri­mų mė­gi­nių, ku­riais ša­lis su­ti­ko pa­si­da­lin­ti.

WADA rugsėjį atšaukė Rusijos antidopingo agentūrai (RUSADA) paskelbtą suspendavimą su sąlyga, kad rusų pareigūnai perduos mėginius, galinčius patvirtinti daugybę įtariamų pažeidimų.

Vieno tarptautinio tyrimo autoriai priėjo išvadą, kad šioje šalyje buvo vykdoma didelio masto valstybės remiama dopingo programa, kuria buvo siekiama padėti atletams laimėti medalius per 2014-ųjų Sočio žiemos olimpiadą ir kitus didelius renginius.

Tačiau penktadienį WADA paskelbė, jog jos delegacijai „nepavyko užbaigti savo misijos“, nes Rusija netikėtai pareikalavo, kad jos įranga „atitiktų Rusijos įstatymų“ keliamus reikalavimus.

Anot WADA, apie tokį reikalavimą nebuvo užsiminta per ankstesnes derybas.

Rusija privalo pasidalinti mėginiais iki gruodžio 31-osios.

Tarptautinė organizacija pranešė, kad jos specialistų komandos vadovui buvo pavesta parengti ataskaitą dėl nesėkmingos misijos.

WADA komitetas, kuris rekomendavo, kad būtų atšauktas RUSADA suspendavimas, posėdžiaus sausio 14–15 dienomis. Per tą posėdį gali būti rekomenduota ir vėl suspenduoti Rusijos agentūrą.

Tarptautiniai ekspertai neatmeta galimybės iki šių metų pabaigos vėl apsilankyti Maskvos laboratorijoje, jei pavyktų suderinti tokį vizitą su Rusijos valdžia.

Kaip vietos televizijai sakė Rusijos sporto ministras Pavelas Kolobkovas, specialistai sugrįš į šalį, bet nepatikslino, kad tai galėtų įvykti. Pati WADA apskritai nepadarė jokių pareiškimų šiuo klausimu.

Pasaulinės agentūros vadovybė teigia, kad sutiko atšaukti Rusijos suspendavimą, nes RUSADA esą buvo pasiruošusi pasidalinti savo medžiaga, nors ši institucija ir neatitinka svarbių WADA reikalavimų.

„Mėginome susitarti su rusais, kaip tai bus padaryta, ir tai yra pirmas kartas nuo diskusijų pradžios, kai jie ištarė „taip“, – rugsėjį pabrėžė WADA generalinis direktorius Olivier Niggli (Olivjė Nigli), aistringai gindamas sprendimą. – Tikimės, kad jie įvykdys šį pažadą.“

Tas spendimas išprovokavo kritikos laviną, o reakcija į penktadienį nuskambėjusią žinią buvo nuspėjama.

„Kokia staigmena! Ar kas nors yra tuo labai nustebęs?“ – pareiškė JAV Antidopingo agentūros (USADA) vadovas Travis Tygartas.

„Tikimės, kad WADA vadovybė pagaliau išmoko pamoką ir nedelsdama paskelbs, kad (RUSADA) neatitinka reikalavimų. Bet koks kitas sprendimas būtų dar vienas smūgis į nugarą švariems atletams“, – pridūrė jis.