Rusija JAV siūlo „nežaisti su ugnimi“
Mask­va penk­ta­die­nį par­eiš­kė, kad nau­jau­sios prieš Ru­si­ją nu­kreip­tos Va­šing­to­no sank­ci­jos, ku­rios taip pat pa­vei­kė Ki­ni­ją, pa­ker­ta pa­sau­li­nį sta­bi­lu­mą, ir pers­pė­jo Jung­ti­nes Vals­ti­jas „ne­žais­ti su ug­ni­mi“.

„Jiems būtų gerai prisiminti, kad yra tokia koncepcija kaip pasaulinis stabilumas, kurį jie neapgalvotai žlugdo kurstydami įtampą Rusijos ir Amerikos santykių srityje, – sakoma užsienio reikalų viceministro Sergejaus Riabkovo pareiškime. – Kvaila žaisti su ugnimi, juk tai gali pasidaryti pavojinga.“

„Rekomenduojame Vašingtono sankcijų mašinos operatoriams bent paviršutiniškai susipažinti su mūsų istorija, kad jie tuščiai nebesiblaškytų“, – pridūrė S. Riabkovas.

Ketvirtadienį Jungtinės Valstijos išplėtė savo sankcijų karą su Rusija ir paskelbė baudžiamąsias priemones Kinijos karinei organizacijai, nupirkusiai rusiškų naikintuvų ir raketų.

Pasak pareigūnų, tai pirmas kartas, kai trečioji šalis pagal įstatymą „Dėl atoveikio Amerikos priešininkams per sankcijas“ (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA) nubaudžiama už verslo reikalus su Rusija.

JAV valstybės departamentas taip pat paskelbė, kad į savo sankcijų sąrašą įtraukia 33 su Rusijos žvalgyba ir kariuomene susijusius juridinius ir fizinius asmenis.

Visi jie – su gynyba susijusios firmos, karinės žvalgybos GRU karininkai ir žmonės, susiję su Sankt Peterburge įsikūrusia ir dezinformaciją skleidžiančia Interneto tyrimų agentūra – buvo ir ankstesniuose JAV sankcijų sąrašuose. 28-is iš jų jau apkaltino Rusijos kišimąsi į JAV rinkimus tiriantis specialusis prokuroras Robertas Muelleris.

S. Riabkovas pakartojo, kad kol kas nė vienu sankcijų paketu nepavyko priversti Rusijos keisti savo kursą.

„Daugybė amerikiečių „juodųjų sąrašų“ vis labiau dubliuoja vieni kitus. Juokinga, bet taip yra, – sakė jis. – Atrodo, kad ten tai tapo tam tikra nacionaline pramoga.“

S. Riabkovas pridūrė, kad naujausias prieš Rusiją nukreiptų sankcijų paketas yra jau 60-tas nuo 2011 metų.