Rusija išsiųs 23 britų diplomatus
Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja šeš­ta­die­nį pa­skel­bė per sa­vai­tę iš­sių­sian­ti 23 Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės dip­lo­ma­tus, at­sa­ky­da­ma į Lon­do­no prie­mo­nes dėl bu­vu­sio ru­sų dvi­gu­bo agen­to ir jo duk­ters ap­nuo­di­ji­mo So­vie­tų Są­jun­go­je su­kur­ta ko­vi­ne che­mi­ne me­džia­ga.

„Didžiosios Britanijos ambasados Maskvoje 23 diplomatiniai darbuotojai paskelbti nepageidaujamais asmenimis ir per savaitę bus išsiųsti“, – sakoma URM pranešime, paskelbtame iškvietus JK ambasadorių Laurie Bristow.

Maskva pridūrė sustabdysianti Britų tarybos – JK kultūros ir švietimo organizacijos – veiklą Rusijos teritorijoje.

„Dėl nereguliuojamo Britų tarybos statuso Rusijoje jos veikla yra stabdoma“, – sakoma URM pranešime.

Be to, Rusija paskelbė nutraukianti susitarimą su Londonu iš naujo atidaryti Britanijos konsulatą Sankt Peterburge.

URM pranešime nurodoma, kad tuo atveju, jeigu Britanija imsis bet kokių kitų „nedraugiškų“ veiksmų Rusijos atžvilgiu, Maskva pasilieka teisę į juos atsakyti.

JK ministrė pirmininkė Theresa šią savaitę paskelbė, kad dėl S. Skripalio ir jo dukros Julijos apnuodijimo iš Britanijos bus išsiųsti 23 rusų diplomatai ir bus sustabdyti aukšto lygio diplomatiniai kontaktai.

S. Skripalis ir jo duktė, apnuodyti kovo 4 dieną Anglijos pietvakariniame Solsberio mieste, tebėra hospitalizuoti, o jų būklė – kritinė.