Rusija išsiuntė Slovakijos karinį diplomatą
Ru­si­ja per­so­na non gra­ta pa­skel­bė vie­ną slo­va­kų ka­ri­nį dip­lo­ma­tą, taip rea­guo­da­ma į ru­sų dip­lo­ma­to iš­siun­ti­mą iš Slo­va­ki­jos, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vė Ma­ri­ja Za­cha­ro­va.

„Slovakijos valdžia išsiuntė iš šalies rusų karinį diplomatą. Kadangi pagal nusistovėjusią bendrą diplomatinę praktiką tokie nedraugiški veiksmai visuomet užtraukia analogiškas atsakomąsias priemones, šiomis dienomis persona non grata Rusijos Federacijoje buvo paskelbtas slovakų karinis diplomatas, kuriam reikia per dvi paras išvykti iš mūsų šalies“, – trumpoje spaudos konferencijoje sakė M. Zacharova.

Pasak jos, atitinkama nota Slovakijos ambasadoriui Maskvoje buvo įteikta gruodžio 11 dieną.

„Mes apgailestaujame dėl šio nedraugiško slovakų žingsnio, prieštaraujančio mūsų dvišalių santykių tradicijoms“, – pabrėžė M. Zacharova.

Gruodžio 5 dieną žiniasklaida pranešė, kad Slovakija išsiuntė iš šalies rusų diplomatą, nes gavo informacijos, kad jis rinko žvalgybinius duomenis.

Pranešimuose buvo sakoma, jog Slovakijos premjeras Peteris Pellegrini paskelbė, kad incidentas įvyko lapkričio pabaigoje. Lapkričio 22-ąją Rusijos diplomatui buvo pranešta, kad jam reikia išvykti iš Slovakijos teritorijos. Rusas šį reikalavimą įvykdė per 48 valandas.

Bratislava tvirtina, kad diplomatas rinko slaptus duomenis apie Slovakiją ir NATO.

Rusijos Išorinės žvalgybos tarnybos ir Rusijos ambasados Bratislavoje atstovai situacijos nekomentuoja.