Rusija iki galutinio termino neperdavė WADA laboratorinių mėginių ir duomenų
Ru­si­ja iki an­tra­die­nį pa­si­bai­gu­sio ga­lu­ti­nio ter­mi­no ne­spė­jo per­duo­ti Pa­sau­lio an­ti­do­pin­go agen­tū­rai (WA­DA) svar­bių la­bo­ra­to­ri­nių ty­ri­mų mė­gi­nių ir duo­me­nų, tai­gi, or­ga­ni­za­ci­jai teks spręs­ti, ar grą­žin­ti rug­sė­jį pa­nai­kin­tą su­spen­da­vi­mą Ru­si­jai.

WADA rugsėjį atšaukė Rusijos antidopingo agentūrai (RUSADA) paskelbtą suspendavimą su sąlyga, kad jai bus perduoti mėginiai, galintys patvirtinti daugybę įtariamų rusų atletų pažeidimų.

Tačiau gruodžio 21-ąją organizacija paskelbė, kad jos specialistai sugrįžo tuščiomis rankomis, Rusijai netikėtai pareikalavus, kad jų įranga atitiktų Rusijos įstatymų keliamus reikalavimus.

WADA komitetas, kuris rekomendavo, kad būtų atšauktas RUSADA suspendavimas, posėdžiaus sausio 14–15 dienomis. Per tą posėdį gali būti rekomenduota ir vėl suspenduoti Rusijos agentūrą.

Organizacijos vadovybė dėl savo sprendimo atšaukti suspendavimą Rusijai sulaukė kritikos lavinos.

Pasibaigus nustatytam terminui JAV Antidopingo agentūros (USADA) vadovas Travisas Tygartas (Trevisas Taigartas) pareiškė: „Niekas nėra nustebęs, kad šis terminas buvo ignoruotas. WADA atėjo laikas liautis būti mulkinamai rusų ir tuoj pat paskelbti, kad jie neatitinka reikalavimų, nes ir vėl nesilaikė termino.“

Neįsileidus į Maskvos laboratoriją WADA delegacijos, Rusijos sporto ministras Pavelas Kolobkovas pareiškė vietos žiniasklaidai, kad WADA ekspertai apsilankys vėliau. Tačiau artėjant terminui ir nepasiekus pažangos derybose, RUSADA vadovas Jurijus Ganusas paragino prezidentą Vladimirą Putiną padėti išspręsti problemą.

„Esame prie bedugnės krašto, ir aš prašau jūsų apsaugoti mūsų švaraus sporto dabartį ir ateitį, esamas ir būsimas sportininkų kartas“, – praeitą savaitę paskelbtame atvirame laiške V. Putinui rašė RUSADA vadovas Jurijus Ganusas.