Rusija grasina Gruzijai: įspėja, kas bus, jei įstos į NATO
Ru­si­jos mi­nis­tras pir­mi­nin­kas per de­šim­tą­sias Ru­si­jos ir Gru­zi­jos ka­ro me­ti­nes pa­skel­bė griež­tą įspė­ji­mą NA­TO, kad Gru­zi­jos pri­ėmi­mas į Al­jan­są ga­lė­tų iš­pro­vo­kuo­ti nau­ją „siau­bin­gą“ konf­lik­tą.

Interviu dienraščiui „Kommersant“, kuris antradienį buvo parodytas per valstybinę televiziją, Dmitrijus Medvedevas sakė, kad NATO planai ilgainiui pasiūlyti narystę Gruzijai yra „absoliučiai neatsakingi“ ir „kelia grėsmę taikai“.

Per 2008 metų rugpjūtį vykusį karą D. Medvedevas dirbo Rusijos prezidento poste.

2008-ųjų rugpjūtį, naktį iš 7-tos į 8-tą dieną, tuometinis Gruzijos prezidentas Michailas Saakašvlis pradėjo didelę karinę operaciją prieš Pietų Osetijos separatistų pajėgas, kurios iš pabūklų apšaudė vietinių gruzinų kaimus.

Maskva į tai reagavo ginkluotu įsiveržimu į Gruzijos teritoriją – buvo užimti dideli šalies plotai, bombarduojami įvairūs objektai.

Laimėjusi šį trumpą karą Rusija oficialiai nepriklausomomis valstybėmis pripažino Pietų Osetiją ir kitą nuo Gruzijos atskilusią sritį Abchaziją, užsitikrindama šių abiejų teritorijų, kuriose Maskva turi dvi karines bazes, kontrolę.

Abi šios sritys, kartu paėmus, apima apie 20 proc. Gruzijos valstybės teritorijos.