Rusija gedi GRU vado
Ru­si­jos ka­ri­nės žval­gy­bos agen­tū­ros GRU, Va­ka­rų kal­ti­na­mos ki­ši­mu­si į rin­ki­mus, che­mi­nio gink­lo pa­nau­do­ji­mu ir ki­ber­ne­ti­nė­mis at­ako­mis, vir­ši­nin­kas ge­ne­ro­las pul­ki­nin­kas Igo­ris Ko­ro­bo­vas mi­rė tre­čia­die­nį, bū­da­mas 62 me­tų, pra­ne­šė Gy­ny­bos mi­nis­te­ri­ja.

Naujienų agentūra citavo ministerijos pranešimą, kad I. Korobovas, vadovavęs Rusijos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo Vyriausiajai žvalgybos valdybai, mirė „po sunkios ir užsitęsusios ligos“.

„Šviesi atmintis apie puikų žmogų, ištikimą Rusijos sūnų, Tėvynės patriotą generolą pulkininką Igorį Valentinovičių Korobovą visiems laikams liks mūsų širdyse. Reiškiame užuojautą velionio giminėms ir artimiesiems“, – rašoma pranešime.

Kol kas nepaskelbta, kad užims I. Korobovo vietą prie GRU vairo.

I. Korobovas buvo paskirtas GRU viršininku 2016 metų sausį, netikėtai mirus jo pirmtakui generolui pulkininkui Igoriui Sergunui.

Tarnyba, anksčiau šį mėnesį paminėjusi savo įkūrimo 100-ąsias metines, yra siejama su kišimusi į 2016 metų JAV prezidento rinkimų kampaniją, šių metų kovą įvykdytu buvusio rusų šnipo ir jo dukters apnuodijimu Solsberio mieste pietų Anglijoje, taip pat neseniai buvo apkaltinta vykdžiusi didelio masto kibernetines atakas, įskaitant nepavykusį bandymą įsilaužti į Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos (OPCW) kompiuterines sistemas Hagoje.

I. Korobovui buvo taikomos JAV sankcijos.

Rusija šiuos kaltinimus atmeta ir vadina juos Vakarų šmeižto kampanijos dalimi.

I. Korobovas nedalyvavo lapkričio pradžioje vykusiame šventiniame renginyje, skirtame paminėti GRU įkūrimo šimtmetį. To renginio metu prezidentas Vladimiras Putinas žarstė pagyras šiai tarnybai.

Ceremonijai vadovavo I. Korobovo pirmasis pavaduotojas Igoris Kostiukovas.

1985 metais prie karinės žvalgybos prisijungusiam I. Korobovui už tarnybą buvo įteiktas aukščiausias šalies apdovanojimas – Rusijos didvyrio medalis.

GRU yra viena iš trijų Rusijos žvalgybos agentūrų. Kitos dvi – Užsienio žvalgybos tarnyba (SVR) ir Federalinė saugumo tarnyba (FSB).

GRU turi platų šnipų tinklą užsienyje, o jos elitinių specialiųjų pajėgų (vadinamojo specnazo) kariai dalyvavo įvairiuose konfliktuose, įskaitant karus Afganistane ir Čečėnijoje.

Tarnybos struktūra, darbuotojų skaičius ir finansai yra valstybinė paslaptis. Jos emblemoje vaizduojamas sparnus virš Žemės rutulio išskleidęs šikšnosparnis.