Rusija – EŽTT antirekordininkė
Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių teis­mas (EŽTT) pa­skel­bė at­as­kai­tą už 2018 me­tus: pa­gal skun­dų ir pra­lai­mė­tų by­lų skai­čių Ru­si­ja to­li ap­len­kė vi­sas „kon­ku­ren­tes“.

Kaip praneša portalas znak.com, pagal pralaimėtas bylas Rusija (238) aplenkė tokias nuolatines EŽTT „favorites“, kaip Turkija (140), Ukraina (86) ir Rumunija (71).

Iš viso 2018 metais EŽTT dirbo su daugiau nei 56 tūkstančiais bylų. Skundų iš Rusijos pernai buvo kaip niekada daug – 12150. Šiuo atžvilgiu Rusija taip pat gerokai pralenkė Rumuniją (apie 8500) ir Ukrainą (apie 7200).

Palyginti daug skundų EŽTT sulaukė iš Italijos (apie 4000), Azerbaidžano (apie 2000) ir Armėnijos (kiek mažiau 2000). Iš mūsų kaimynų lenkų gauti 1323 skundai.

Mažiausiai skundų (neskaitant nykštukinių valstybių) gauta iš Danijos (14), Suomijos (20) ir Norvegijos (49).

Šiuo metu nagrinėjimo EŽTT laukia 185 skundai iš Lietuvos.