Rusija: cheminių ginklų inspektoriai išvyko į Dumą
Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja tei­gia, kad che­mi­nių gink­lų ins­pek­to­rių gru­pė iš­vy­ko į Si­ri­jos mies­tą Du­mą tir­ti įta­ria­mą nuo­din­gų­jų du­jų at­aką, pa­ska­ti­nu­sią JAV, Di­džią­ją Bri­ta­ni­ją ir Pra­ncū­zi­ją su­reng­ti at­sa­ko­mą­jį ra­ke­tų smū­gį.

Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos (OPCW) komanda turėjo išvykti į Dumą jau prieš kelias dienas.

Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova šeštadienį pranešė, kad inspektoriai išvyko į miestą, ir pareiškė, kad toks vėlavimas yra „nepriimtinas“.

Rusija, kurios pajėgos Sirijoje remia prezidento Basharo al Assado (Bašaro Asado) armiją, neigia, kad įtariamą cheminę ataką balandžio 7 dieną surengė Sirijos pajėgos.