Rusija: atsakas į „provokuojantį“ diplomatų išsiuntimą bus „adekvatus“
Ru­si­jos at­sa­kas į jos dip­lo­ma­tų iš­siun­ti­mą iš Jung­ti­nių Vals­ti­jų ir vir­ti­nės Eu­ro­pos ša­lių bus ati­tin­ka­mas ir adek­va­tus, par­eiš­kė Ru­si­jos par­la­men­to aukš­tų­jų rū­mų Tarp­tau­ti­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Vla­di­mi­ras Dža­ba­ro­vas.

Rusijos atsakas į jos diplomatų išsiuntimą iš Jungtinių Valstijų ir virtinės Europos šalių bus atitinkamas ir adekvatus, pareiškė Rusijos parlamento aukštųjų rūmų Tarptautinių reikalų komiteto pirmininko pirmasis pavaduotojas Vladimiras Džabarovas.

„Manau, kad mūsų atsakas bus atitinkamas, greičiausiai adekvatus“, – pirmadienį sakė V. Džabarovas naujienų agentūrai „Interfax“, komentuodamas Rusijos diplomatų išsiuntimą iš JAV, Prancūzijos, Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos ir kitų šalių.

Paklaustas, ar atsakydamas Rusija turėtų išsiųsti tokį patį skaičių diplomatų, jis atsakė: „Manau, kad turėtų“.

Rusijos užsienio reikalų ministerija pirmadienį pažadėjo atkeršyti už savo diplomatų išsiuntimą iš JAV ir Kanados bei dar 14 ES valstybių ir Ukrainos dėl buvusio šnipo apnuodijimo Anglijoje.

„Mes reiškiame ryžtingą protestą dėl virtinės ES ir NATO šalių priimto sprendimo išsiųsti Rusijos diplomatus“, – sakoma Užsienio reikalų ministerijos pranešime.

Jame šie Vakarų veiksmai vadinami „provokuojančiu gestu“ bei teigiama, kad „šis nedraugiškas poelgis nepraeis be pėdsakų ir į jį bus atsakyta“.