Rusija apkaltino įtakingą Moldovos politiką pinigų plovimu
Ru­si­jos val­džia penk­ta­die­nį, li­kus dviems die­noms iki par­la­men­to rin­ki­mų Mol­do­vo­je, pra­ne­šė, kad at­sklei­dė pi­ni­gų plo­vi­mo sche­mą, prie ku­rios esą pri­si­dė­jo įta­kin­gas mol­da­vų oli­gar­chas ir po­li­ti­kas Vla­das Pla­hot­niu­kas.

Anot Rusijos vidaus reikalų ministerijos, Maskvos regione buvo suimtas vienas vyras, siejamas su byla dėl įtartinų užsienio valiutos keitimo sandorių, per kuriuos buvo išplauta daugiau kaip 37 mlrd. rublių (maždaug 50 mln. eurų).

Ministerija pareiškė, kad įtakingiausiu moldavu laikomas V. Plahotniukas, turintis Rusijos ir Moldovos pilietybę, prisidėjo prie šios schemos.

Sekmadienį vyksiančiuose parlamento rinkimuose prognozuojama kova tarp trijų politinių jėgų: prezidento Igorio Dodono prorusiškos Socialistų partijos, valdančiosios Demokratų partijos ir proeuropietiško aljanso ACUM.

V. Plahotniuko partija Rusijos pareiškimą pavadino „šiurkščiu kišimusi“ į Moldovos rinkimus.

Pasak rusų pareigūnų, pinigų plovimo schema veikė 2013–2014 metais; per šį laikotarpį į Rusijos bankų sąskaitas esą buvo pervesta didelė užsienio valiutos suma, pateikus suklastotus dokumentus.

2017 metais Kišiniovas pranešė, kad atskleidė didelio masto neteisėtą operaciją, per kurią, padedant moldavų teisėjams iš Rusijos, buvo išplauta beveik 21 mlrd. JAV dolerių (18,5 mlrd. eurų) suma.

Per „Rusijos skalbykla“ pramintą sudėtingą operaciją priedangos įmonės išduodavo viena kitai fiktyvias paskolas. Kaip penktadienį informavo rusų tyrėjai, schemoje dalyvavo beveik 500 žmonių, tarp jų Viačeslavas Platonas – buvęs įstatymų leidėjas ir vienas turtingiausių Moldovos piliečių.

Už savo vaidmenį šioje aferoje V. Platonas Moldovoje buvo nuteistas kalėti 18 metų.