Rusai įvardijo priešus: Lietuvos trejetuke nėra
Du treč­da­liai ru­sų ma­no, kad šian­dien Ru­si­ja tu­ri prieš­ų, ro­do apk­lau­sa, ku­rią at­li­ko Le­va­dos cen­tras. Pa­grin­di­nis Ru­si­jos prieš­as, pa­sak apk­laus­tų­jų, yra JAV, to­liau ri­kiuo­ja­si Ukrai­na ir Eu­ro­pos Są­jun­ga. 23 proc. apk­laus­tų­jų ma­no, kad „Ru­si­ja ap­sup­ta prieš­ų iš vi­sų pu­sių“, ra­šo rbc.ru. 

Levados centras gruodžio pradžioje atliko Rusijos gyventojų apklausą apie šalies priešus. 66 proc. respondentų į klausimą ar Rusija turi priešų atsakė teigiamai, o 21 proc. nemano, kad tokių yra. Manančių, kad Rusija turi priešų nuo 2012 metų padaugėjo trimis procentais, tuomet manančių, kad Rusija turi priešų buvo 63 proc. apklaustųjų. Tiesa, tai nėra rekordiniai skaičiai, kokie buvo fiksuoti 2014 metais, kuomet 84 proc. respondentų manė, kad Rusija turi priešų (tai buvo laikas, kai prasidėjo konfliktas Ukrainos rytuose).

Rusijos gyventojams apklausų metų taip pat buvo užduoti atviri klausimai, klausta, kas jų manymų, kelia didžiausią grėsmę Rusijai. Pagrindiniu Rusijos priešu apklausti žmonės laiko JAV (68 proc.), Ukrainą (29 proc.) respondentų, o Europos Sąjungą, kaip priešą įvardijo 14 proc. respondentų. Baltijos šalys taip pat neliko nepastebėtos, 10 proc. apklaustųjų mano, kad jos yra Rusijos priešės.

8 proc. priešus mato Lenkijoje, o 6 proc. nepasitiki Vokietija, NATO ir Didžiąja Britanija. 4 proc. apklaustųjų mano, kad Rusijos priešai yra ISIS, tiek pat jų svarsto, kad priešai tūno šalies viduje ir priešais vadina „vyriausybę, biurokratus ir Vladimiro Putino draugus“.

Tiesa, dar prieš pusmetį Rusijos gyventojai Lietuvą ir Latviją vertino kur kas neigiamiau. Levados centro apklausos, atliktos gegužės mėnesį duomenimis, tarp priešiškiausių valstybių buvo: JAV (69 proc.), Ukraina (50 proc.), Vokietija, Latvija ir Lietuva (24 proc.).

Tokias Rusijos piliečių nuotaikas sociologai sieja su informaciniu fonu, kuris kasdien supa žmones. „Televizijos ekranuose transliuojama žinia apie piktas užmačias, nukreiptas prieš mūsų šalį“, – sako Levados centro, atlikusio apklausą, sociologas. Tokios nuotaikos tik dar labiau stimuliuoja konfliktą tarp Rusijos ir Vakarų, kuris užaštrinamas sankcijomis ir kontrsankcijomis.

JAV Rusijos priešų sąraše yra senokai, o Europos Sąjunga ir Ukraina į jį pakliuvo po Krymo okupacijos. Pasak sociologų, Ukrainos ir Rusijos konfliktas Rusijoje yra matomas kur kas plačiau, rusų akimis tai konfliktas tarp Rusijos ir Vakarų.

2017 metų gruodžio 1–5 dienomis apklausta 1 600 respondentų iš 137 miestų ir gyvenviečių 48 regionuose.