Rumunijos prezidentas: šalis nepasirengusi pirmininkauti ES
Ru­mu­ni­jos pre­zi­den­tas Klau­sas Io­han­ni­sas pir­ma­die­nį par­eiš­kė, kad jo ša­lis nė­ra pa­si­ren­gu­si sau­sio 1 die­ną pus­me­čiui pe­rim­ti pir­mi­nin­ka­vi­mą Eu­ro­pos Są­jun­gai (ES), ir par­agi­no vy­riau­sy­bę at­sis­ta­ty­din­ti.

Pasak prezidento, „viskas nusirito į chaosą“ ir iškilo „politinė būtinybė pakeisti vyriausybę“, kurią jis pavadino „Rumunijos demokratijos katastrofa“.

Sausio mėnesį premjere tapo mažai žinoma politikė Viorica Dancila, bet ji turi nedaug galių, o vyriausybei praktiškai vadovauja valdančiosios Socialdemokratų partijos pirmininkas Liviu Dragnea. Jis negali būti premjeras dėl teistumo už balsų klastojimą.

Rumunija jau sulaukė ES priekaištų dėl prieštaringai vertinamos teismų sistemos reformos, kuri, pasak bloko, kenkia kovai su korupcija.