Rumunijos premjerė išreiškė paramą Serbijos siekiui įstoti į ES
Ru­mu­ni­jos prem­je­rė Vio­ri­ca Dan­ci­la (Vio­ri­ka Den­či­lė) šeš­ta­die­nį pa­skel­bė, kad jos ša­lis, be­si­ruo­šian­ti ES pir­mi­nin­ka­vi­mui, pa­lai­ko Ser­bi­jos sie­kį įsto­ti į blo­ką.

Tokį pareiškimą V. Dancila padarė po susitikimo su Bulgarijos, Graikijos ir Serbijos lyderiais Belgrade. Per tą susitikimą Balkanų šalių lyderiai aptarė glaudesnį bendradarbiavimą tokiose srityse kaip migracija ir prekyba.

Sausio 1-ąją Rumunija pirmą kartą pusmečiui perims pirmininkavimą Europos Sąjungai, į kurią įstojo 2007-aisiais, ir turės daug veikimo laisvės nustatant Bendrijos darbotvarkę.

„Rumunija palaiko Europos kelią Serbijai“, – pareiškė V. Dancila ir pridūrė pakvietusi Serbijos prezidentą Aleksandrą Vučičių apsilankyti Bukarešte.