Rumunijos policija teisinasi dėl jėgos panaudojimo per protesto akciją
Ru­mu­ni­jos po­li­ci­ja šeš­ta­die­nį par­eiš­kė pa­grįs­tai pa­nau­do­ju­si jė­gą per pro­tes­tą prieš vy­riau­sy­bę, vir­tu­sį smur­to pro­trū­kiu, po ku­rio me­di­kų pa­gal­bos pri­rei­kė 455 žmo­nėms, įskai­tant dau­giau kaip 30 riau­šių po­li­ci­jos par­ei­gū­nų.

Rumunijos riaušių policijos atstovas spaudai Marius Militaru pareiškė, kad penktadienio vakarą į ligoninę pateko 70 žmonių, įskaitant 11 riaušių policijos pareigūnų, o policija ketina pareikšti kaltinimus aštuoniems žmonėms.

Apie pavojų gyvybei keliančius sužalojimus kol kas nebuvo pranešta, tačiau M. Militaru pareiškė, kad viena jo kolegė buvo „žiauriai sumušta“. Įtariama, kad jai lūžo stuburas.

Pasak atstovo, Bukarešto prefektūra – sostinei vadovaujanti valdžios institucija – penktadienio vakare pareigūnams liepė atlaisvinti Pergalės aikštę, kurioje priešais vyriausybės būstinę jau kelias valandas protestavo vyriausybės atsistatydinimo reikalavę dešimtys tūkstančių rumunų emigrantų ir vietos gyventojų.

Kitas policijos atstovas spaudai Georgianas Enache pareiškė, kad „teisėtas valstybės smurtas“ buvo pagrįstas, nes protestuotojai kelis kartus buvo įspėti palikti aikštę.

Siekdama išvaikyti protestuotojus, riaušių policija į juos paleido ašarines dujas ir panaudojo vandens patrankas. Kai kurie asmenys į riaušių policijos pareigūnus ėmė svaidyti akmenis, butelius ir dūmų užtaisus. Kalbama, kad į daugiausia taikiai nusiteikusių protestuotojų minią įsimaišė futbolo chuliganai ir tyčia ėmėsi smurto veiksmų.

Kai kurie žmonės patyrė galvos ir kitų traumų, o kiti nukentėjo dėl ašarinių dujų poveikio, pareiškė policija.

Kairiųjų vyriausybę kritikuojantis prezidentas Klausas Iohannisas (Klausas Johanisas) penktadienio vakare pasmerkė „žiaurų riaušių policijos įsikišimą“.

Vyriausybė kol kas nepaskelbė jokių komentarų.

Tuo tarpu trys žurnalistai pranešė taip pat patyrę policijos smurtą.

Austrijos valstybinis transliuotojas ORF šeštadienį pranešė, kad jo operatoriui, filmavusiam protesto akciją, buvo suduota smūgių policininkų lazdomis, o su juo buvusi reporterė buvo pastumta ir atsitrenkė į sieną. O žurnalistas, filmavęs mitingą Rumunijos naujienų svetainei „Hotnews“, papasakojo, kad riaušių policijos pareigūnai jam smogė ir jį stumdė.

Kitą protesto akciją planuojama surengti šeštadienio vakare.