Rumunijos ministras sako nenorėjęs įžeisti žydų komentarais apie Aušvico stovyklą
Ru­mu­ni­jos že­mės ūkio mi­nis­tras ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė ne­no­rė­jęs įžeis­ti žy­dų, kai pa­ly­gi­no kiau­lių ma­ru ser­gan­čių gy­vū­nų de­gi­ni­mą su Ho­lo­kaus­tu Auš­vi­co mir­ties sto­vyk­lo­je.

Petre Daea patikslino savo komentarus šią savaitę duotame televizijos interviu, kuriame jis sakė, kad tūkstančių kiaulių deginimas yra „labai sunkus darbas – tai panašu į Aušvicą“.

Ministras pabrėžė, kad gerbia „visus žydų bendruomenės narius“ ir pridūrė, kad tiesiog norėjo akcentuoti sunkumus, su kuriais susiduria ūkininkai, priversti deginti savo galvijus.

Dvi opozicinės politinės jėgos – Nacionalinė liberalų partija (PNL) ir Rumunijos gelbėjimo sąjunga (USR) – kartu su kitais veikėjais paragino P. Daea atsistatydinti.

Izraelio ambasada Rumunijoje ketvirtadienį išreiškė „nerimą ir nusivylimą“ dėl ministro pasakymų ir nurodė, kad 6 mln. žydų gyvybių pareikalavęs Holokaustas „niekada neturi būti užmirštas, subanalintas ar sumenkintas“.

Rumunijos Kovos su diskriminacija taryba sakė, kad iškvies P. Daea pasiaiškinti.

Rumunijos valdžios įstaigos neseniai užfiksavo 400 atskirų afrikinio kiaulių maro protrūkių Dunojaus deltoje ir netoli sienos su Vengrija.