Rugsėjo 11-osios įvykiai iki šiol glemžiasi gyvybes
An­tra­die­nį Niu­jor­ke vy­ko rug­sė­jo 11-osios te­ro­ro at­akų mi­nė­ji­mas. Prie au­koms at­min­ti skir­to me­mo­ria­lo su­si­rin­ko tra­giš­ką įvy­kį dar pui­kiai pri­si­me­nan­tys po­li­ci­jos par­ei­gū­nai, ug­nia­ge­siai, val­di­nin­kai ir au­kų ar­ti­mie­ji. Skai­čiuo­ja­ma, kad žu­vu­sių „al-Que­da“ iš­puo­lio au­kų – be­veik 3 tūkst. Ta­čiau au­kų skai­čius au­ga iki šiol – su at­akų pa­da­ri­niais su­si­dū­rę žmo­nės dar ir šian­dien ko­vo­ja su įvai­rio­mis li­go­mis ir svei­ka­tos prob­le­mo­mis.

Rugsėjo 11-osios memoriale jau yra pridėtos trys papildomos šešių pėdų aukščio sienos, ant kurių iškaltos 588 pavardės žmonių, kaip manoma, mirusių dėl teroro išpuolio sukeltų sveikatos problemų. Aukoms skirtą memorialą planuojama plėsti ir toliau.

Augantys skaičiai

Tūkstančiai žmonių, kurie po tragiškų įvykių gyveno ar dirbo žemutiniame Manhatane, dar ilgai buvo priversti kvėpuoti toksiškais dūmais bei ore sklandančiomis smulkiomis dangoraižių nuolaužomis. Oficialiais duomenimis, daugiau nei 40 tūkst. žmonių nustatytos ligos, kurių priežastimi tapo rugsėjo 11-osios įvykiai. Dažniausiai pasitaiko kvėpavimo takų ar virškinamojo trakto ligos.

Manoma, kad žmonių, kurių gyvybes pasiglemžė rugsėjo 11-osios pasekmės skaičius iki šių metų pabaigos viršys aukų, žuvusių išpuolio dienomis skaičių. Johnas Fealas, kuris nelaimės dieną padėjo iš nuolaužų gelbėti sužeistuosius ir dabar yra įsteigęs nukentėjusiems skirtą paramos bei sveikatos priežiūros fondą teigia, kad vien per pastaruosius metus nuo įvairių su išpuoliu sietinų ligų mirė 63 žmonės.

Ragina pasitikrinti

Mokslininkų ir sveikatos specialistų spėjimu, dulkių ir nuolaužų keliami pavojai bei kitos rugsėjo 11-osios teroro akto pasekmės gali paliesti ne tik šios, bet ir ateinančios kartos Niujorko gyventojų sveikatą. Nuspėti, kiek žmonių kenčia žalojančius padarinius sudėtinga, tad miesto gyventojai raginami užsirašyti į specialias programas, kuriomis siekiama tirti ir gydyti teroro akto padarinių sukeltas ligas.

Praėjusią savaitę Nacionaliniame Rugsėjo 11-osios memoriale ir muziejuje vykusiame forume FTB direktorius Christopheris Wray pasakojo, kad šiais metais neteko trijų kolegų, kurie po tragiškų įvykių dirbo nelaimės vietoje. Dėl šios priežasties jis skatina atakų padarinius jaučiančius miesto gyventojus nedelsti ir kuo greičiau kreiptis į specialistus.

Skelbiama, kad rugsėjo 11-osios įvykiai gali būti susiję ne tik su kvėpavimo takų ligomis, bet ir padažnėjusiais vėžio atvejais. Oficialiais duomenimis, onkologinės ligos diagnozuotos beveik 10 tūkst. žmonių, kurie dirbo ir gyveno netoli išpuolio vietų. Anot Christopherio Wray, šiais metais pagal Pasaulio prekybos centro sveikatos programą gydėsi daugiau nei 9 tūkst. vėžiu sergančių pacientų, tačiau daugiau nei keturis šimtus ligonių ši liga, deja, palaužė.

L.S. skaičius 40 – tiek tūkst. žmonių diagnozuotos ligos, kurių priežastimi tapo rugsėjo 11-osios įvykiai.

Nebeliks kompensacijų

2011-aisias metais buvo įsteigtas specialus Rugsėjo 11-osios kompensacijų fondas, kuriame buvo daugiau nei 7 bilijonai dolerių. Lėšos skirstytos gelbėtojams, aukų artimiesiems ir besigydantiems teroro akto sukeltas sveikatos problemas. Didžiausia kompensacija vienam asmeniui siekė net 4 milijonus dolerių.

Vis dėlto po poros metų kompensacijų fondo veiklą ketinama nutraukti. Advokatai jau rengiasi kovai JAV Kongrese, kur sieks, kad fondas gyvuotų ir toliau. „Ligos neturi apribojimų ir galiojimo laiko. Nei vėžys, nei kiti susirgimai, kurie užklupo nukentėjusiuosius magiškai nesibaigs iki 2020-ųjų metų“, – piktinasi vienas advokatų Michaelas Baraschas.

Daugėja pavardžių

Pasaulio prekybos centro vietoje, kur iki tragedijos stovėjo dangoraižiai dvyniai, yra įrengtas memorialas, skirtas atminti teroristinio išpuolio metu žuvusiems žmonėms ir jų gelbėtojams. Šių metų gegužę Pasaulio prekybos centro memorialas ir muziejus paskelbė, jog ketinama keisti memorialo koncepciją ir į muziejų bus integruota naują erdvė, skirta pagerbti tiems, kurie sunkiai susirgo arba mirė dėl teroristinių atakų pasekmių.

Šiuo metu jau yra pridėtos trys papildomos šešių pėdų aukščio sienos, ant kurių iškaltos 588 pavardės žmonių, kurie, manoma, mirė dėl teroro išpuolio sukeltų sveikatos problemų. Aukoms skirtą memorialą planuojama plėsti ir toliau.

Tarp kitko

2001 metų rugsėjo 11-osios įvykiai – didžiausia teroristinė ataka JAV istorijoje. Per šį teroristinį išpuolį žuvo beveik 3 tūkst. žmonių. 343 iš jų buvo pirmieji į nelaimę sureagavę medikai ir ugniagesiai, taip pat 60 policijos ir miesto autobusų terminalo pareigūnų, kurie bandė išgelbėti viršutiniuose griūvančių dangoraižių aukštuose įstrigusius žmones.