Rugsėjį Latvijoje aptarti Europos ateities susirinks 14 ES šalių vadovai
Lat­vi­jo­je rug­sė­jo 13–14 die­no­mis įvyks 14-asis ne­for­ma­lus Ara­jo­lo­so gru­pės su­si­ti­ki­mas, pir­ma­die­nį pra­ne­šė Lat­vi­jos pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­ja.

14 Europos Sąjungos šalių narių vadovai Latvijoje aptars svarbiausias Europos problemas. Susitikimo renginiai vyks Rygos pilyje bei Rundalės rūmuose.

Arajoloso grupė buvo sukurta tuometinio Portugalijos prezidento Jorge Sampaio (Žorži Sampaju) iniciatyva. Pirmasis jos susitikimas įvyko 2003 metais Portugalijos Arajoloso mieste.

Prezidentų susitikimas vyks Latvijai minint savo šimtmetį; ES vadovai galės aptarti Europos ateitį peržvelgdami praeities pamokas nuo 1918-ųjų, kai susikūrė kelios Europos valstybės, įskaitant Latviją. Per artėjantį susitikimą lyderiai taip pat kalbėsis apie saugumo iššūkius, su kurias susiduria šiuolaikinė visuomenė, ir šalių reakciją į juos.

Arajoloso grupei priklauso Austrija, Bulgarija, Graikija, Kroatija, Estija, Italija, Latvija, Malta, Lenkija, Portugalija, Slovėnija, Suomija, Vengrija bei Vokietija.

Praėjusiais metais Arajoloso grupės neformalus susitikimas vyko Maltoje.