Roma įsakė areštuoti „Aquarius“
Ita­li­ja nu­ro­dė areš­tuo­ti mig­ran­tų gel­bė­to­jų lai­vą „A­qua­rius“ dėl įta­ria­mų at­lie­kų tvar­ky­mo pa­žei­di­mų. Tai an­tra­die­nį pra­ne­šė hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos or­ga­ni­za­ci­ja „Gy­dy­to­jai be sie­nų“.

Sicilijos miesto Katanijos prokurorai atlieka tyrimą dėl migrantų drabužių, maisto likučių ir sanitarinių atliekų, kurias Italijos uostuose tvarkė „Aquarius“ ir „Vos Prudence“ – dar vienas laivas, kurį pernai išsinuomojo „Gydytojai be sienų“. Europos Sąjungoje tvyrant aštriems nesutarimams dėl imigracijos politikos, šie laivai išgelbėjo Viduržemio jūroje tūkstančius migrantų.

Tyrėjai įtaria, kad „Gydytojų be sienų“ ir nevyriausybinės organizacijos „SOS Mediterranee“ išsinuomoto laivo, šiuo metu įstrigusio Prancūzijos uostamiestyje Marselyje, vadovai dokumentuose 24 tonas potencialiai toksiškų atliekų pažymėjo kaip įprastas atliekas. Tarptautinė labdaros organizacija teisinosi, kad laivo įgula uostuose visada laikėsi įprastinių procedūrų ir kompetentingoms institucijoms abejonių nekilo.

„Vienintelis nusikaltimas, kurį šiandien matome Viduržemio jūroje, yra visiškas paieškų ir gelbėjimo sistemos išardymas“, – nurodė organizacijos „Gydytojai be sienų“ Italijos skyriaus direktorius Gabriele Eminente. Jis pridūrė, kad organizacija dvejus metus kentėjo nuo šmeižikiškų kampanijų, nukreiptų prieš nevyriausybines organizacijas.

„Aquarius“ įstrigo Marselyje, kai Panama uždraudė laivui plaukioti su jos vėliava, Italijos populistinei vyriausybei pateikus atitinkamą užklausą. Tai reiškia, kad „Aquarius“ negali teisėtai palikti uosto.

Pasak Tarptautinės migracijos organizacijos, Viduržemio jūros centrinėje dalyje nuo 2013-ųjų nuskendo apie 15 tūkst. migrantų. Per šį laikotarpį Italijos krantus pasiekė maždaug 600 tūkst. atvykėlių, o daugybė kitų Europos šalių uždarė savo sienas.