Režisierius bado streiko nenutrauks
Ru­si­jos ka­lė­ji­me ba­do strei­ką pa­skel­bęs ukrai­nie­čių re­ži­sie­rius Ole­has Sen­co­vas „no­ri ir ti­ki­si gy­ven­ti“, bet ne­nu­trauks pro­tes­to, nors jo svei­ka­ta spar­čiai blo­gė­ja. Tai tre­čia­die­nį par­eiš­kė žmo­gaus tei­sių ak­ty­vis­tė, ap­lan­kiu­si Si­bi­re esan­čio­je ko­lo­ni­jo­je lai­ko­mą ki­no kū­rė­ją.

Aktyvistė ir žurnalistė Zoja Svetova antradienį dvi valandas praleido su O. Sencovu. Režisierius jai priminė vėžiu sergantį ligonį, įsitikinusį, kad įveiks auglį ir gyvens.

„Supratau, kad jis neketina liautis, kol nebus paleisti Rusijoje laikomi politiniai kaliniai ukrainiečiai. Tai suteikia jam jėgų atlaikyti tas sąlygas ir viltį, kad jo reikalavimai anksčiau ar vėliau bus patenkinti“, – pridūrė Z. Svetova.

O. Sencovas sakė, kad yra prieškritinės būklės ir gauna maisto medžiagų per lašelinę. Režisierius nurodė netekęs 17 kilogramų svorio. Kalėjimo gydytojai sako, kad jis prarado 11 kilogramų. Pasak Z. Svetovos, O. Sencovas gali stovėti ir vaikščioti, jis rašo ir gauna daugybę laiškų.

42 metų Kremliaus oponentas reikalauja paleisti visus už grotų laikomus politinius kalinius ukrainiečius. Bado streiką O. Sencovas paskelbė gegužės 14 dieną. Jis atsisako būti perkeltas į ligoninę ar nutraukti badavimą. Praėjusią savaitę režisieriaus pusseserė Natalija Kaplan pranešė, kad Olehas jai parašęs, jog „pabaiga jau čia pat“. Jo advokatas Dmitrijus Dinzė sakė, kad režisierius pasirengęs mirti.

Šią savaitę būrys Vakarų filmų kūrėjų paragino Maskvą paleisti O. Sencovą. Tuo metu Prancūzijos vadovas Emmanuelis Macronas iškėlė šį klausimą per praėjusią savaitę įvykusį pokalbį telefonu su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Kremlius šiems raginimams abejingas. Trečiadienį jis pakartojo, kad malonės prašymą gali pateikti tik pats kalinys, bet O. Sencovas atsisako tai padaryti.

Režisierius atlieka 20 metų laisvės atėmimo bausmę už terorizmą. Jis buvo nuteistas už prorusiškų partijų būstinių padegimą Kryme, kai Rusija 2014 metais aneksavo šį Ukrainai priklausantį Juodosios jūros pusiasalį.