Režisieriui Kirilui Serebrenikovui teismas uždarė duris į Kanų kino festivalį
Ru­si­jos ki­no ir tea­tro re­ži­sie­rius Ki­ri­las Se­reb­re­ni­ko­vas at­ei­nan­tį mė­ne­sį ne­ga­lės da­ly­vau­ti Ka­nų ki­no fes­ti­va­ly­je, kur dėl pres­ti­ži­nio „Auk­si­nės pa­lmės ša­ke­lės“ ap­do­va­no­ji­mo var­žy­sis jo juo­sta, nes tre­čia­die­nį Mask­vos teis­mas pra­tę­sė jo na­mų areš­tą.

„Namų areštas pratęsiamas iki 2018 metų liepos 19 dienos“, – paskelbė teisėjas Arturas Karpovas, kurį cituoja Rusijos naujienų agentūra „RIA Novosti“.

K. Serebrenikovas yra Rusijos sostinės Gogolio centro teatro meno vadovas, o jo pastatymai rodomi ir legendiniame Maskvos Didžiajame teatre.

Namų areštas režisieriui buvo paskirtas pernai rugpjūtį, kai jam buvo pareikšti kaltinimai per trejus metus iš valstybės biudžeto pasisavinus mažiausiai 68 mln. rublių (977 tūkst. eurų), kurie buvo skirti jo teatro projektui „Platforma“.

K. Serebrenikovas atmeta šiuos kaltinimus ir vadina juos absurdiškais. Jei bus pripažintas kaltu, režisieriui gresia iki dešimties metų kalėjimo.

K. Serebrenikovas gegužę buvo pakviestas į Kanus, kur dėl „Auksinės palmės šakelės“ varžysis jo juosta „Vasara“ (Leto).

2016 metais režisieriaus filmas „Mokinys“ (Učenik) laimėjo apdovanojimą Kanuose.

Daugybė iškilių menininkų Rusijoje ir už jos ribų atvirai išreiškė palaikymą režisieriui ir pareikalavo jį paleisti į laisvę.

Dėl jam taikomo namų arešto K. Serebrenikovas negalėjo dalyvauti jo pastatyto baleto apie į Vakarus pabėgusį žymų šokėją Rudolfą Nurejevą premjeroje Maskvos Didžiajame teatre, kuri įvyko pernai gruodį.

K. Serebrenikovas niekada atvirai nesmerkė prezidento Vladimiro Putino politikos, tačiau jo darbai, kuriuose persipina politikos, religijos ir seksualumo temos, užtraukė jam Rusijos religinių ir konservatyviųjų sluoksnių nemalonę.