Revoliucija Armėnijos ir Rusijos draugystei nepakenks
Nau­ja­sis Ar­mė­ni­jos prem­je­ras Ni­ko­las Pa­ši­nia­nas pir­ma­die­nį pa­ti­ki­no Ru­si­jos pre­zi­den­tą Vla­di­mi­rą Pu­ti­ną, kad Je­re­va­no ry­šiai su Mask­va iš­liks glau­dūs ir jam at­ėjus į val­džią po ma­si­nių an­ti­vy­riau­sy­bi­nių pro­tes­tų.

N. Pašinianas su Rusijos prezidentu susitiko Sočyje vykstančio Eurazijos ekonominio viršūnių susitikimo užkulisiuose. Tai buvo jo pirmasis susitikimas su užsienio lyderiu po išrinkimo premjeru praėjusią savaitę.

„Galiu jus patikinti, kad šiuo (santykių su Rusija) klausimu Armėnijoje yra konsensusas ir niekas neabejoja ir neabejos strategine Rusijos ir Armėnijos santykių svarba“, – pasakė jis V. Putinui.

42 metų buvęs laikraščio redaktorius taip pat padėkojo V. Putinui už Rusijos „subalansuotą poziciją“ per jo šalies politinę krizę, kai N. Pašinianas kelias savaites vadovavo protestams ir pilietinio nepaklusnumo kampanijoms.

„Tai labai vertino ne tik mūsų vyriausybė, bet ir visa Armėnijos visuomenė“, – sakė jis.

Maskva yra įsikišusi į kelias politines krizes buvusiose Sovietų Sąjungos respublikose, pavyzdžiui, Ukrainoje 2014 metais.

Pripažindamas, kad Armėnija yra Rusijos „artimiausia partnerė regione“, V. Putinas palinkėjo N. Pašinianui „sėkmės“ vadovaujant šiai Kaukazo valstybei ir išreiškė viltį, kad santykiai „plėtosis taip pat pastoviai, kaip ir iki šiol“.

Be to, V. Putinas sakė, kad Maskvos politika Armėnijos atžvilgiu nesikeis.

„Būsime tokie pat aktyvūs tarptautinėje arenoje, pradedant Jungtinėmis Tautomis, kur Armėnija ir Rusija visuomet remia viena kitą“, – pridūrė jis.

Armėnijos parlamentas N. Pašinianą premjeru išrinko praeitą savaitę, jo vadovautiems masiniams protestams prieš valdančiąją partiją transformavus šalies politikos kraštovaizdį.