Reiškia susirūpinimą dėl cheminių atakų Sirijoje
Jung­ti­nių Tau­tų ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius An­to­nio Gu­ter­re­sas tre­čia­die­nį iš­reiš­kė ne­ri­mą dėl įta­ria­mų che­mi­nių at­akų Si­ri­jo­je ir par­agi­no Sau­gu­mo Ta­ry­bą im­tis veiks­mų dėl „to­kių rim­tų nu­si­kal­ti­mų“.

A. Guterresas antradienį buvo susitikęs su Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos (OPCW), kuri tyrė nuo 2014 metų Sirijoje įvykdytų daugiau kaip 70 atakų panaudojant toksiškas dujas, vadovu.

„Generalinis sekretorius sunerimęs dėl nuolatinių įtarimų, kad Sirijos Arabų Respublikoje naudojami cheminiai ginklai“, – sakoma JT pareiškime.

Cheminių ginklų naudojimas yra „nepateisinamas ir nepakenčiamas“, bet „lygiai taip pat nepateisinamas reakcijos į tokį naudojimą nebuvimas“, pažymima pareiškime.

„Nebaudžiamumas dėl tokių rimtų nusikaltimų negali paimti viršaus“, – pabrėžė A. Guterresas, kuris dar kartą paragino Saugumo Tarybą „pademonstruoti vienybę ir ryžtą šiuo klausimu“.

OPCW vadovas Ahmetas Uzumcu sakė, kad pastaruoju metu buvo įtarimų apie kelis cheminio ginklo panaudojimo Rytų Gutoje atvejus. Sirijos vyriausybė bando užimti šį anklavą netoli Damasko.

Padėtį Sirijoje stebinti nevyriausybinė organizacija „Syrian Observatory of Human Rights“ (SOHR) sakė, kad per vyriausybės pajėgų puolimą Rytų Gutoje prieš kaimus buvo panaudotos chloro dujos.

Pasak A. Uzumcu, ekspertai tiria įtarimus, kad Sirijos kariuomenė ir sukilėlių grupuotės panaudojo chlorą.

OPCW faktų nustatymo misija Sirijai buvo įkurta 2014 metų balandį, siekiant nustatyti, ar toksiškos medžiagos buvo naudojamos kaip ginklai, tačiau ši misija neturi mandato nustatinėti, kas yra atsakingas už jų panaudojimą.

JT Saugumo Taryba 2015 metais įsteigė komisiją kaltininkams nustatyti, bet šis tyrimas baigėsi pernai, kai Rusija vetavo jos mandato pratęsimą.

Rusija tvirtino, kad ši komisija, Jungtinis tyrimų mechanizmas (Joint Investigative Mechanism, JIM), buvo šališka ir neprofesionali. Komisija vienoje ataskaitoje padarė išvadą, kad Sirijos pajėgos panaudojo zariną per ataką prieš sukilėlių miestą Chan Šeichūną pernai balandžio mėnesį.

Rusija pateikė Tarybai rezoliucijos projektą, pagal kurį būtų įsteigta nauja komisija, bet JAV, Didžioji Britanija ir Prancūzija šį pasiūlymą atmetė, nes laiko jį bandymu susilpninti tyrimą.

JAV išplatino alternatyvų rezoliucijos projektą, bet Rusija jį atmetė kaip bandymą atgaivinti nebeveikiantį JIM.

Po kelių nesėkmingų derybų ratų JT diplomatai pesimistiškai vertina kompromiso perspektyvas.