Recepas Tayyipas Erdoganas pasveikino Nicolas Maduro
Tur­ki­jos pre­zi­den­tas Re­ce­pas Tayyi­pas Er­do­ga­nas pa­svei­ki­no Ve­ne­sue­los va­do­vą Ni­co­las Ma­du­ro su per­rin­ki­mu an­trai ka­den­ci­jai, tre­čia­die­nį pra­ne­šė pre­zi­den­tū­ra.

Sekmadienį vykusius Venesuelos prezidento rinkimus boikotavo pagrindinės opozicinės šalies partijos ir pasmerkė didelė dalis tarptautinės bendrijos, įskaitant Jungtines Valstijas, pareiškusias, jog šis balsavimas buvo „apgaulė“.

R. T. Erdoganas kartu su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu yra vieni iš nedaugelio užsienio lyderių, pasveikinusių N. Maduro su pergale rinkimuose.

Turkijos vadovas praėjusį vakarą paskambino N. Maduro ir pasveikino jį su perrinkimu, informavo valstybinė Anatolijos naujienų agentūra, remdamasi šaltiniu prezidentūroje.

R. T. Erdoganas, kurio birželio 24 taip pat laukia visuotiniai rinkimai, per pokalbį išreiškė pasiryžimą visose srityse plėtoti Turkijos ir Venesuelos santykius, nurodė agentūra.

N. Maduro sekmadienį užsitikrino antrą šešerių metų kadenciją prezidento poste, oficialiais duomenimis, surinkęs 68 proc. balsų.

Jungtinės Valstijos pavadino rinkimus „apgaule“ ir sugriežtino finansines sankcijas Karakasui. Šis savo ruožtu paskelbė, kad išsiunčia iš šalies du čia reziduojančius JAV aukščiausio rango diplomatus, ir pažymėjo, jog šalis tapo „politinio ir finansinio linčo“ auka.