Ragina priešintis pensinio amžiaus didinimui Rusijoje
Ru­si­jos opo­zi­ci­jos po­li­ti­kas Alek­se­jus Na­val­nas an­tra­die­nį par­agi­no per Pa­sau­lio fut­bo­lo čem­pio­na­tą vi­so­je ša­ly­je reng­ti pro­tes­tus dėl vy­riau­sy­bės pla­no pir­mą­kart per be­veik 90 me­tų di­din­ti pen­si­nį am­žių.

Apie nepopuliarią priemonę didinti pensinį amžių moterims ir vyrams atitinkamai iki 63 ir 65 metų Kremlius paskelbė birželio 15-ąją, čempionatui vos prasidėjus.

Socialiniame tinkle „Instagram“ A. Navalnas paragino rusus liepos 1-ąją išeiti į gatves ir parašė: „Būkime teisingi: (prezidento Vladimiro) Putino ir (premjero Dmitrijaus) Medvedevo (nurodytas) pensinio amžiaus padidinimas yra grynas nusikaltimas. Tai kelių dešimčių milijonų žmonių apiplėšimas prisidengiant „pavėluota reforma“.“

Pasak A. Navalno, jo komanda kol kas kreipėsi dėl leidimų surengti demonstracijas miestuose, kuriuose nevyksta čempionato rungtynės. Tokiu būdu jie nepažeidžia draudimo rengti protestus miestuose, kuriuose iki liepos 15-osios vyks varžybos.

Tačiau opozicijos lyderis taip pat paragino protestuoti „visos šalies mastu“, taip netiesiogiai užsimindamas, kad demonstracijos vyks Maskvoje ir kituose svarbiuose Rusijos miestuose, Jis kvietė prisidėti visus rusus, „kad ir kokie būtų jų politiniai įsitikinimai“.

Daugiau kaip 1,5 mln. rusų pasirašė peticiją prieš vyriausybės pasiūlymą. Šiuo metu valstybės nustatytas pensinis amžius Rusijoje yra toks pats, koks buvo Sovietų Sąjungoje: 55 metai moterims ir 60 metų vyrams.

Vidutinei gyvenimo trukmei didėjant, dabar daugiau kaip ketvirtadalis Rusijos gyventojų yra vyresni nei šios amžiaus ribos. Iš viso Rusijoje gyvena 146,9 mln. žmonių.

Premjeras D. Medvedevas ragino pensinį amžių palaipsniui didinti nuo kitų metų, 2028-aisiais pasiekiant tikslą dėl vyrų, o 2034-aisiais – dėl moterų.

Nuolat prezidentą V. Putiną kritikuojantis A. Navalnas birželio 14-ąją, pirmąją Pasaulio futbolo čempionato Rusijoje dieną, buvo paleistas iš kalėjimo, kur atliko 30 parų įkalinimo bausmę už nesankcionuotą protestą Maskvoje.

42 metų A. Navalnas, kuriam buvo uždrausta varžytis su V. Putinu kovą įvykusiuose prezidento rinkimuose, prieš mėnesį buvo nuteistas už tai, kad gegužę prieš pat prezidento inauguraciją ketvirtai kadencijai sušaukė virtinę mitingų Rusijos sostinėje ir kitur.

Paleistas jis iškart pasmerkė didžiules Pasaulio futbolo čempionato organizavimo išlaidas ir sakė, jog nemaža dalis tam skirtų pinigų nugulė su V. Putinu siejamų verslininkų kišenėse.