Putinas perspėja Macroną vengti „pavojingų veiksmų“ Sirijoje
Ru­si­jos ly­de­ris Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas penk­ta­die­nį per po­kal­bį te­le­fo­nu pers­pė­jo Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tą Em­ma­nue­lį Mac­ro­ną veng­ti bet ko­kių „pa­vo­jin­gų veiks­mų“ Si­ri­jo­je, pra­ne­šė Krem­lius.

„Pats svarbiausias dalykas yra susilaikyti nuo neapgalvotų ir pavojingų veiksmų, galinčių grubiai pažeisti JT chartiją ir turėsiančių nenuspėjamų pasekmių“, – Rusijos vadovą citavo Kremliaus atstovai spaudai.

E. Macronas ketvirtadienį nacionalinei Prancūzijos televizijai sakė, kad jo šalis turi įrodymų, jog Sirijos prezidento Basharo al Assado režimas panaudojo cheminį ginklą Sirijos sukilėlių kontroliuotame Dumos mieste, ir teigė apsispręsiantis dėl savo atsako „pasirinktu laiku“.

„Vladimiras Putinas akcentavo kruopštaus ir objektyvaus tyrimo tikslingumą; iki jo pabaigos tikslinga vengti nepagrįstų kaltinimų kieno nors atžvilgiu“, – sakoma Kremliaus pranešime.

JAV ir jų sąjungininkės dėl šios atakos kaltina Sirijos režimą, o Rusija tvirtina, kad ją surežisavo sukilėliai, siekdami priversti Vakarus aktyviau įsikišti į šį konfliktą.

V. Putinas ir E. Macronas kalbėjosi telefonu Vakarams svarstant galimybę smogti Sirijai atsakant į numanomą cheminę ataką.

Prancūzijos lyderis išreiškė „gilų susirūpinimą“ dėl blogėjančios situacijos Sirijoje. Jis taip pat „apgailestavo“, kad anksčiau šią savaitę Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje Rusija vetavo JAV parengtą raginimą vėl įsteigti tarptautinį Bendrąjį tyrimų mechanizmą (Joint Investigative Mechanism, JIM) ir nustatyti numanomos cheminės atakos Sirijos sukilėlių kontroliuojamame Dumos mieste kaltininkus.

„Respublikos prezidentas sakė norintis, jog dialogas tarp Prancūzijos ir Rusijos tęstųsi ir intensyvėtų, kad į Siriją atneštume taiką ir stabilumą“, – nurodė Prancūzijos prezidentūra.