Putinas: Maskva ir Berlynas drauge stengsis sureguliuoti situaciją Sirijoje
Mask­va ir Ber­ly­nas drau­ge steng­sis po­li­tiš­kai su­re­gu­liuo­ti ir sta­bi­li­zuo­ti si­tua­ci­ją Si­ri­jo­je, įskai­tant hu­ma­ni­ta­ri­nės pa­gal­bos pri­sta­ty­mą, penk­ta­die­nį par­eiš­kė Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas.

Maskva ir Berlynas drauge stengsis politiškai sureguliuoti ir stabilizuoti situaciją Sirijoje, įskaitant humanitarinės pagalbos pristatymą, penktadienį pareiškė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.

„Konstatavome, kad būtina drauge dėti indėlį tiek į politinio sureguliavimo procesą, taip pat ir Ženevos ir Astanos (derybų) aikštelėse, tiek į situacijos stabilizavimą „ant žemės“ – teikiant humanitarinę pagalbą Sirijos gyventojams“, – sakė V. Putinas po susitikimo su Vokietijos kanclere Angela Merkel.

Pasak prezidento, Maskva pastebi „Vokietijos siekį rimtai dalyvauti Sirijos socialinės ir ekonominės infrastruktūros atkūrime“.

„Svarbu, kad bet kokia pagalba būtų teikiama suderinus tai su teisėta valdžia“, – pabrėžė V. Putinas.