Putinas: dolerio pavertimas „politinės kovos priemone“ kenkia pasitikėjimui
Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas penk­ta­die­nį par­eiš­kė, kad do­le­rio kaip „po­li­ti­nės ko­vos įran­kio“ nau­do­ji­mas ken­kia pa­sau­li­nės at­sar­gų va­liu­tos pa­ti­ki­mu­mui.

„Daugelis šalių pasaulyje sako, kad turime kurti naujas atsargų valiutas – tai padarytų pasaulio ekonomiką stabilesnę“, – Kremliaus vadovas sakė Johannesburge per spaudos konferenciją po vadinamosios BRICS grupės (Brazilijos, Rusijos, Indijos, Kinijos ir Pietų Afrikos) viršūnių susitikimo.

„Kalbant apie mūsų partnerius amerikiečius ir jų įvedamus suvaržymus, tarp jų – atsiskaitymams doleriais, manau, kad tai didelė strateginė klaida, nes tuo pačiu jie žlugdo pasitikėjimą doleriu kaip atsargų valiuta“, – pabrėžė jis.

„Viskas buvo grindžiama, kad politika lieka politika, nesutarimai – nesutarimais, o ekonomikos srityje esama absoliučiai stabilių ir neliečiamų dalykų. Pasirodė, kad taip nėra“, – pridūrė V. Putinas.

„Privalome mažinti riziką – matome, kas dedasi su šiomis neteisėtomis sankcijomis“, – aiškino Kremliaus vadovas, kalbėdamas apie Vašingtono įvestas baudžiamąsias priemones už Maskvos įvykdytą Krymo aneksiją ir paramą prorusiškiems separatistams Rytų Ukrainoje.

Šie komentatai nuskambėjo tuojau po to, kai Maskva iškrito iš didžiausių JAV vyriausybės skolos užsienio valdytojų sąrašo..

Šį mėnesį paskelbti JAV Iždo departamento duomenys rodo, kad Maskva turėjo 14,9 mlrd. dolerių vertės JAV skolos vertybinių popierių – gerokai mažiau negu balandį (48,7 mlrd. dolerių).

„Rusija dolerio neatsisako“, – V. Putinas atsakė į klausimą, ar Maskva kaip atsargų valiutą pasirinktų Kinijos juanį.

„Aišku, juanis įgyja (atsargų valiutos) savybių. Jeigu jis galėtų būti laisvai konvertuojamas, tai paspartintų procesą“, – pridūrė Rusijos vadovas.