Putinas apsispręs dėl atsako tik išanalizavus padėtį po rusų diplomatų išsiuntimo
Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas pri­ims spren­di­mą dėl at­sa­ko­mų­jų prie­mo­nių, kruopš­čiai iš­nag­ri­nė­jęs Ru­si­jos dip­lo­ma­tų iš­siun­ti­mo si­tua­ci­ją, Ru­si­ja va­do­vau­sis abi­pu­siš­ku­mo pri­nci­pu, par­eiš­kė Krem­liaus at­sto­vas Dmi­tri­jus Pes­ko­vas.

„Mums reikia išnagrinėti situaciją, kuri susidarė dėl paviešinto sprendimo išsiųsti mūsų diplomatus iš virtinės šalių. Pagrindinę analizę atliks mūsų diplomatinė žinyba, po to prezidentui bus pateikti atsakomųjų žingsnių pasiūlymai. Galutinį sprendimą priims Rusijos vadovas“, – sakė D. Peskovas.

„Žinoma, kaip ir anksčiau, vadovausimės abipusiškumo principu“, – pridūrė jis.

„Svarbu pažymėti, kad mes apgailestaujame dėl tokių priimtų sprendimų, kurių priežastis nurodoma kaip „Skripalio byla“. Mes jau sakėme ir dar pakartojame: Rusija niekaip nėra susijusi su šia byla“, – tikino Kremliaus atstovas.

Jis pridūrė, kad panašių atvejų jau būta tarptautinių santykių istorijoje.

„Problema yra ne šių sprendimų masiškumas, o šių sprendimų klaidingumas. Mes esame įsitikinę, kad jie yra klaidingi. Todėl, kad mūsų požiūriu, nuoroda į vadinamą Skripalio bylą neturi jokio pagrindo“, – kalbėjo D. Peskovas.

Vis tik jis neatsakė į klausimą, kaip šie įvykiai atsispindės Rusijos ir Amerikos viršūnių susitikimo organizavimo perspektyvoje.

„Kol kas palaukite. Bus atlikta analizė...“, – pareiškė jis.