Pulitzerio premija – už reportažus apie „MeToo“
Lai­kraš­tis „The New York Ti­mes“ ir žur­na­las „The New Yor­ker“ pir­ma­die­nį lai­mė­jo Pu­lit­ze­rio pre­mi­ją „už tar­ny­bą vi­suo­me­nei“ – re­por­ta­žus, nu­ver­tu­sius Har­vey Weins­tei­ną ir at­sklei­du­sius sek­sua­li­nio prie­ka­bia­vi­mo ir smur­to mas­tą Ho­li­vu­de, ži­niask­lai­do­je, po­li­ti­ko­je, Si­li­cio slė­ny­je bei dau­ge­ly­je ki­tų sri­čių.

Pačia prestižiškiausia laikoma Pulitzerio premija atiteko Jodi Kantor ir Megan Twohey vadovaujamai „The New York Times“ komandai ir „The New Yorker“ bendradarbiui Ronanui Farrow už reportažus, kurie ne tik padėjo nuversti minėtą Holivudo magnatą, bet ir padrąsino moteris prabilti apie kitus įtakingus, savo padėtimi besinaudojančius vyrus.

Spalį pasirodžius „The New York Times“ ir „The New Yorker“ straipsniams daugiau kaip 100 moterų viešai apkaltino H. Weinsteiną nederamu elgesiu, pradedant lytiniu priekabiavimu ir baigiant žaginimu. Tai savo ruožtu išprovokavo judėjimą „#MeToo“, galiausiai apėmusį visą pasaulį.

H. Weinsteiną paliko žmona, o policija pradėjo kriminalinius tyrimus Londone, Los Andžele ir Niujorke. 66 metų prodiuseriui iškelta daugybė finansiškai žlugdančių civilinių ieškinių.

Pulitzerio premijų administratorė Dana Canedy sakė, kad jų straipsniai „demaskavo galingus ir turtingus seksualinius grobuonis, tarp jų ir vieną įtakingiausių Holivudo prodiuserių, pareikalaudami iš jų atsiskaityti už ilgai slopintus pareiškimus dėl prievartos, brutalumo ir aukų tildymo, tuo paskatindami moterų lytinio išnaudojimo sąskaitų suvedimą visame pasaulyje“.

„The Washington Post“ laimėjo tiriamosios žurnalistikos Pulitzerio premiją už reportažus, paveikusius 2017 metų Alabamos rinkimų į Senatą baigtį – atskleidusius respublikonų kandidato Roy Moore'o įtariamą ankstesnį lytinį priekabiavimą prie paauglių mergaičių.

Pernai gruodį įvykusius specialiuosius rinkimus laimėjo R. Moore'o varžovas Dougas Jonesas, kuris tapo pirmuoju per 25 metus Alabamai Senate atstovaujančiu demokratu.

„The New York Times“ ir „The Washington Post“ taip pat pasidalijo Pulitzerio premiją už reportažus, padėjusius geriau suprasti Rusijos kišimąsi į JAV 2016 metų prezidento rinkimus ir jos ryšius su Donaldo Trumpo rinkimų kampanija, jo pereigos komanda ir administracija.

Naujienų agentūra „Reuters“ laimėjo tarptautinių reportažų kategorijos premiją už pranešimus apie daug aukų nusinešusį Filipinų prezidento Rodrigo Duterte karą su narkotikais. „Reuters“ taip pat laimėjo fotografijų apybraižos kategorijoje, už reportažus apie rohinjų krizę.