Protestų Nikaragvoje aukų padaugėjo iki 212, sako žmogaus teisių gynėjai
Ni­ka­rag­vą du mė­ne­sius kre­čian­čių pro­tes­tų prieš vy­riau­sy­bę au­kų pa­dau­gė­jo iki 212, penk­ta­die­nį pra­ne­šė žmo­gaus tei­sių or­ga­ni­za­ci­ja „In­ter-Ame­ri­can Com­mis­sion on Hu­man Rights“ (IACHR).

Ji taip pat apkaltino šalies prezidento Danielio Ortegos vyriausybę įvykdžius sunkių žmogaus teisių pažeidimų.

„Nicaragva neįvykdė tarptautinių įsipareigojimų gerbti, saugoti ir užtikrinti žmogaus teises socialinių protestų, prasidėjusių balandžio 18-ąją, kontekstu“, – sakoma IACHR ataskaitoje, parengtoje organizacijos atstovams apsilankius šioje Centrinės Amerikos šalyje.

„Priešingai – IACHR nustatė, kad valstybės atsakas pasižymėjo represijomis ir demonstrantų bei jų atstovaujamo socialinio judėjimo kriminalizavimu. Tai lėmė sunkius žmogaus teisių pažeidimus“, – sakoma 97 puslapių dokumente.

Vašingtone įsikūrusi organizacija nurodė, kad per neramumus dar daugiau kaip 1,3 tūkst. žmonių buvo sužeisti.

Nikaragvą apėmęs chaosas prasidėjo nuo gana mažų protestų prieš dabar jau atšauktas socialinio draudimo sistemos reformas. Šie bruzdėjimai peraugo į liaudies sukilimą prieš D. Ortegą, o vyriausybės pajėgos į demonstracijas atsakė smurtu.

„Valstybės smurtu siekiama atgrasyti nuo dalyvavimo demonstracijose ir malšinti šios formos politinį nepaklusnumą“, – apibendrino IACHR ir paragino Nikaragvos vyriausybę „siekti šios žmogaus teisių krizės konstitucinio, demokratinio ir taikaus sprendinio“.

IACHR šią ataskaitą pristatė per Vašingtone įsikūrusios Amerikos šalių organizacijos Nuolatinės Tarybos ypatingąjį posėdį.

Derybų, turinčių užbaigti smurtą Nikaragvoje, naujausias ratas iširo pirmadienį, įtakingiems katalikų vyskupams ir pilietinės visuomenės grupėms apkaltinus vyriausybę nevykdant savo pažado leisti tarptautinėms organizacijoms plačiau ištirti padėtį.

Buvę marksistų partizanas D. Ortega vadovavo šaliai 1979–1990 metais ir grįžo į prezidento postą 2007-aisiais. Dabar jis dirba prezidento poste jau trečią kadenciją iš eilės.