Prorusiškas Čekijos prezidentas antrame rinkimų ture susirungs su proeuropietišku liberalu
Če­ki­jo­je šeš­ta­die­nį su­skai­čia­vus be­veik vi­sus pre­zi­den­to rin­ki­mų bal­sus pa­aiš­kė­jo, kad an­tra­me tu­re su­si­rungs da­bar­ti­nis ša­lies va­do­vas Mi­lo­šas Ze­ma­nas ir proeu­ro­pi­nių pa­žiū­rų Ji­ri Dra­ho­šas. 

Suskaičiavus 98,3 proc. balsų paaiškėjo, kad M. Zemaną palaikė 38,88 proc. rinkėjų, o antroje vietoje liko 26,44 proc. balsų surinkęs J. Drahošas, informavo Čekijos statistikos biuras.

Penktadienį ir šeštadienį balsavusiems čekams sausio 26–27 dienomis vėl teks eiti prie balsadėžių.