Prokuroras: Strasbūro šaulys per ataką šaukė „Allahu Akbar“
Įta­ria­ma­sis, iš­va­ka­rė­se Stras­bū­ro Ka­lė­dų mu­gė­je su­ren­gęs šau­dy­nes, per iš­puo­lį šau­kė „Al­la­hu Ak­bar“ („Die­vas vi­sų di­des­nis“), tre­čia­die­nį per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją par­eiš­kė Par­yžiaus pro­ku­ro­ras Re­my Heit­zas, rem­da­ma­sis liu­di­nin­kų pa­sa­ko­ji­mais.

Naktį rytiniame Strasbūro mieste dėl šio incidento buvo suimti keturi asmenys, pridūrė prokuroras.

Įtariamasis tebeieškomas. Per antradienio vakarą surengtas šaudynes Strasbūro Kalėdų mugėje žuvo trys žmonės, o dar mažiausiai 13 asmenų buvo sužeisti.