Pro ambasados langą rusai „džiaugsis“ Boriso Nemcovo aikšte
Sim­bo­liš­kas an­tau­sis Krem­liui.  Da­lis prie Ru­si­jos am­ba­sa­dos Va­šing­to­ne esan­čio pros­pek­to bus per­va­din­ta 2015 me­tais Mask­vo­je nu­žu­dy­to Ru­si­jos opo­zi­ci­jos na­rio Bo­ri­so Ne­mco­vo aikš­te, pra­ne­šė par­ei­gū­nai.Ati­tin­ka­mą re­zo­liu­ci­ją 13 mies­to ta­ry­bos na­rių (11 de­mo­kra­tų ir du ne­prik­lau­so­mi) vien­bal­siai pri­ėmė an­tra­die­nį. 

Vis dėlto viršesnę valdžią federalinėje sostinėje turi Kongresas, kuris galėtų pasiūlymui nepritarti.

Oficiali ceremonija ir atminimo lentelės atidarymas numatyti vasario 27 dieną, per B. Nemcovo nužudymo trečiąsias metines, remdamasi miesto pareigūnais pranešė vietos žiniasklaida.

Rusijos ambasada yra Viskonsino aveniu sostinės šiaurės vakarų rajone.

Jungtinių Valstijų ir Rusijos santykiai yra labai įtempti, JAV specialusis prokuroras nuo 2017 metų gegužės tiria Maskvos kišimąsi į 2016 metų lapkritį įvykusius prezidento rinkimus ir aiškinasi, ar Donaldo Trumpo rinkimų kampanija buvo slapta susimokiusi su Rusija.

D. Trumpas ne kartą neigė „slaptą susimokymą“, taip pat ir trečiadienį.