Pritaria bendram rubliui
Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­tas Aliak­sand­ras Lu­ka­šen­ka par­eiš­kė, jog Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jo­je są­jun­gi­nė­je vals­ty­bė­je ga­li cir­ku­liuo­ti bend­ra va­liu­ta – bend­ras rub­lis.

„Mums siūloma valiuta. Jis (Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas – red.) man retoriškai sakė: žinoma, tai bus rublis. Aš sakiau: be abejo, kad rublis. Ir jūs turite rublį, ir mes turime rublį. Kam mums reikia talerio? Esmė – kitur. Tai būtų ne Rusijos rublis ir ne Baltarusijos rublis. Tai bus bendras rublis, jei bus“, – susitikime su žiniasklaidos ir visuomenės atstovais penktadienį šalies sostinėje kalbėjo A. Lukašenka.

Jo žodžiais, svarbiausias klausimas aptariant bendros valiutos galimybę yra bendro emisijų centro klausimas.

„Pagrindinis reikalas – emisijų centras. Jis (V. Putinas – red.) man sakė: gerai, ar jis būtų Minske? Aš atsakiau – ne, Smolenske. Taip reagavau. Tegul jis bus Sankt Peterburge, Rusijos prezidento gimtinėje“, – pridūrė Baltarusijos prezidentas.

Šis A. Lukašenkos pasisakymas netruko sulaukti Kremliaus reakcijos.

„Bendra valiuta numatyta Rusijos ir Baltarusijos sąjunginės valstybės sutartimi. Tai gali būti siekiama per ekspertų diskusijas. Suformuotos atitinkamos darbo grupės. Rusijos ir Baltarusijos prezidentai per neseniai vykusį susitikimą Sočyje kalbėjo apie būtinybę tęsti pokalbius šiose darbo grupėse“, – sakė V. Putino atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.