Pritarė Williamo Barro kandidatūrai į generalinio prokuroro postą
JAV Se­na­tas an­tra­die­nį pri­ta­rė pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po pa­siū­ly­mui, kad nau­juo­ju ša­lies ge­ne­ra­li­niu pro­ku­ro­ru tap­tų Wil­lia­mas Bar­ras, pra­ne­šė ame­ri­kie­čių ži­niask­lai­da.

Sprendimas, kad W. Barro paskyrimo procesas būtų tęsiamas, buvo priimtas 55 senatorių balsais prieš 44.

Tarp balsavusiųjų už šį kandidatą yra demokratai Dougas Jonesas, Joe Manchinas ir Kyrsten Sinema. Vienintelis respublikonas, nepritaręs W. Barro paskyrimui, yra Randas Paulas.

Galutinis Senato balsavimas dėl generalinio prokuroro kandidatūros patvirtinimo turėtų įvykti ketvirtadienį. Tačiau neatmetama galimybė, kad balsavimas įvyks anksčiau, trečiadienį.

Senato sprendimas dėl W. Barro yra labai svarbus, nes jis, jei bus paskirtas generaliniu prokuroru, prižiūrės tyrimą dėl Rusijos kišimosi į 2016 metų JAV prezidento rinkimus.

Ankstesnis generalinis prokuroras Jeffas Sessionsas lapkričio pradžioje padavė JAV prezidentui Donaldui Trumpui atsistatydinimo pareiškimą. Generalinio prokuroro pareigas šiuo metu laikinai eina Teisingumo departamento kanceliarijos vadovas Matthew Whitakeris.