Pripažino vadovu
Vir­ti­nė ša­lių pri­pa­ži­no Ve­ne­sue­los opo­zi­ci­jos ly­de­rį lai­ki­nuo­ju ša­lies va­do­vu, o Eu­ro­pos Są­jun­ga par­agi­no Ka­ra­ka­są su­reng­ti lais­vus rin­ki­mus ir at­kur­ti de­mo­kra­ti­ją pro­tes­tų ir ne­pri­tek­lių apim­to­je Ve­ne­sue­lo­je.

Jungtinės Valstijos ir didžiosios Pietų Amerikos valstybės pripažino Venesuelos opozicijos lyderį Juaną Guaido laikinuoju šalies vadovu. Tokiu būdu Venesuelos prezidentas socialistas Nicolas Maduro tapo dar labiau izoliuotas.

Brazilija, Kolumbija, Čilė, Peru ir Argentina išreiškė palaikymą J. Guaido, pasiskelbusiam laikinuoju šalies vadovu per didžiulį mitingą sostinėje Karakase, kuriame dalyvavo dešimtys tūkstančių jo šalininkų. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad J. Guaido vadovaujamas Nacionalinis Susirinkimas yra „vienintelė teisėta valdžios šaka, deramai išrinkta Venesuelos žmonių“.

Kuba stojo ginti savo sąjungininko socialisto N. Maduro, Meksika išreiškė jam santūrų palaikymą. N. Maduro išlaikyti valdžią padėjo kariškiai, jis yra Rusijos sąjungininkas. Pastaroji pasiuntė į Venesuelą dalyvauti oro pajėgų pratybose du strateginius bombonešius. Prieš pratybas N. Maduro surengė vizitą į Maskvą, kur jį priėmė prezidentas Vladimiras Putinas. Kremlius pasmerkė „valdžios uzurpaciją“ Venesueloje.

JAV pareiškė, jog yra pasirengusios panaudoti visas priemones, jei N. Maduro mėgins pažaboti opoziciją, leisdamos suprasti, kad neatmeta ir karinės jėgos panaudojimo galimybės. N. Maduro į tai atsakė pareiškimu, kad nutraukia diplomatinius santykius su Vašingtonu. Jis nurodė JAV diplomatams per 72 valandas išvykti iš šalies. „Nešdinkitės! Palikit Venesuelą. Mes dar turime savigarbos, velniai griebtų!“ – tūžo N. Maduro. Tačiau JAV valstybės departamentas atkirto, kad „buvęs prezidentas N. Maduro“ neturi įgaliojimų nutraukti šalių diplomatinius santykius.

11 iš 14 vadinamosios Limos grupės narių – Argentina, Brazilija, Kanada, Čilė, Kolumbija, Kosta Rika, Gvatemala, Hondūras, Panama, Paragvajus ir Peru – kiek vėliau paskelbė bendrą pareiškimą, kuriame pripažino J. Guaido laikinuoju Venesuelos prezidentu.

Trys šalys – Gajana, Sent Lusija ir Meksika – prie šio pareiškimo neprisidėjo. Meksika, vadovaujama kairiųjų prezidento Andreso Manuelio Lopezo Obradoro, laikosi nesikišimo principo.

Jungtinės Valstijos Limos grupei nepriklauso, tačiau ją remia. Limos grupė itin priešiškai nusiteikusi N. Maduro atžvilgiu ir laiko jį antidemokratišku.