Prieš svarbų balsavimą kreipsis į parlamentarus
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos vy­riau­sy­bės va­do­vė The­re­sa Ma pir­ma­die­nį ke­ti­na dar griež­čiau įspė­ti prieš „Bre­xit“ su­si­ta­ri­mą su Eu­ro­pos Są­jun­ga ke­ti­nan­čius bal­suo­ti įsta­ty­mų lei­dė­jus, kad ne­įgy­ven­di­nus pa­ža­do iš­ves­ti ša­lį iš Bend­ri­jos, tai su­kel­tų ka­tas­tro­fiš­kų pa­sek­mių ša­lies de­mo­kra­ti­jai.

Antradienį šalies parlamentas turi balsuoti dėl Th. May ir ES lyderių patvirtinto išstojimo sutarties projekto, parengto po pusantrų metų trukusių sunkių derybų. Svarbaus balsavimo išvakarėse premjerė pasakys kalbą gamykloje vidurio Anglijos Stoko mieste, kurio gyventojai palaiko „Brexit“.

Th. May, kuriai prognozuojamas triuškinamas pralaimėjimas per balsavimą Bendruomenių Rūmuose, pasinaudos paskutine galimybe užsitikrinti didesnį palaikymą. „Brexit“ remiančius įstatymų leidėjus ji ketina įspėti, kad balsuodami prieš susitarimo projektą jie gali sužlugdyti visą procesą, o tolesnės narystės Bendrijoje šalininkams nori priminti jų demokratinę atsakomybę.

„Mūsų visų pareiga įgyvendinti referendumo rezultatus“, – ketina pasakyti premjerė, kurios kalbos ištraukos buvo paskelbtos iš anksto.

„Prašau parlamentarų pagalvoti apie jų veiksmų pasekmes Britanijos žmonių tikėjimui mūsų demokratija“, – sakys Th. May ir klaus, kokia būtų reakcija, jei 2016 metų birželį vykusiame referendume būtų nugalėjusiu tolesnės narystės Bendrijoje stovykla, o parlamentas mėgintų išvesti šalį iš ES.

Th. May taip pat ketina vėliau kreiptis į parlamentą ir išdėstyti Briuselio garantijas opiais susitarimo klausimais, nors, panašu, premjerė nepristatys jokių priemonių, galinčių turėti teisinę galią.

Už pasitraukimą iš ES pasisakantys parlamentarai būgštauja, kad dėl susitarimo projekte numatytos vadinamosios apsidraudžiamosios priemonės (backstop), kuria siekiama išlaikyti atvirą sieną tarp Airijos ir Šiaurės Airijos, Britanija gali neribotam laikui likti ES muitų sąjungoje.