Prieš sudūžtant į uolas
An­tra­die­nį tu­rė­jęs vyk­ti lem­tin­gas bal­sa­vi­mas Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos par­la­men­te dėl „Bre­xi­to“ prem­je­rės va­lia bu­vo ati­dė­tas. The­re­sa May nu­vy­ko į par­la­men­tą ir pa­da­rė par­eiš­ki­mą par­la­men­ta­rams, bet ji jiems ga­lė­jo tik pri­min­ti apie ri­zi­ką, ku­ri lau­kia Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės pa­si­trau­kus iš Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) be jo­kios su­tar­ties. Bal­sa­vi­mas par­la­men­te prem­je­rei nie­ko ge­ra ne­ža­da.

Pagaliau Jungtinė Karalystė priėjo lemtingą balsavimą dėl „Brexito“ – parlamentas turi nuspręsti, pritarti premjerės Th. May pasitraukimo iš ES planui ar jį atmesti. Visa Didžiosios Britanijos žiniasklaida pabrėžė, kad premjerė balsavimą pralaimės, nes euroskeptikų netrūksta jos pačios Konservatorių partijoje, be to, prieš sunkiai su ES suderėtą susitarimą nusiteikusi balsuoti Demokratinė junionistų partija, remianti Th. May mažumos vyriausybę. Sutartyje jiems nepriimtina tai, kad siena tarp Airijos Respublikos ir Šiaurės Airijos lieka atvira neribotą laiką. Visi „Brexito“ šalininkai nepatenkinti, kad tai gali ateityje susieti Jungtinę Karalystę su ES.

Dar daugiau sumaišties į susiklosčiusią padėtį gali įnešti balsavimo išvakarėse paskelbta Europos Teisingumo Teismo (ETT) išvada, kad Jungtinė Karalystė turi teisę vienašališkai atšaukti savo pranešimą apie ketinimą išstoti iš ES ir tokiu būdu sustabdyti „Brexito“ procesą.

Taigi šis verdiktas reiškia, kad Didžiosios Britanijos parlamentas turi teisę vienašališkai sustabdyti „Brexito“ procesą, ir tai dar labiau pakurstė „Brexito“ priešininkų viltis. Ilgai miegoję, britai, regis, atsibudo – įtakingos institucijos skelbia katastrofiškai nepalankias prognozes šaliai po „Brexito“, vis garsiau skamba ES šalininkų reikalavimai rengti naują referendumą, išstojimo šalininkai sukruto išsigandę, kad gali prarasti „Brexitą“, – visi nepatenkinti ir visus kamuoja nežinomybė, nes, atrodo, vyriausybės laukia skaudus smūgis.

Pralaimėjimas išprovokuos nežinią

Dokumentas, nustatantis, kokiomis sąlygomis salų valstybė po 46 narystės metų išstos iš savo pagrindinės prekybos partnerės, yra svarbiausias per daugelį metų klausimas, dėl kurio teks spręsti Bendruomenių Rūmams. Pralaimėjimas dideliu balsų skirtumu gali iškart išprovokuoti iššūkį Th. May vadovavimui – tiek iš jos pačios Konservatorių partijos, tiek iš opozicijos leiboristų. Tokiu atveju nežinia kieno rankose atsidurtų painus „Brexito“ procesas ir padidėtų tikimybė, kad Didžioji Britanija kovo 29-ąją turės išstoti be jokios sutarties. Jau ne kartą skambėjo perspėjimai, kad tokiu atveju šalies laukia nemenkas chaosas.

Jungtinės Karalystės nepriklausomybės partija, pagrindinė "Brexito" įkvėpėja, sutelkė šalininkus su vėliavomis į "Brexito" išdavystės demonstraciją" Londono centre.

Žiniasklaidos pranešimuose sakoma, kad Th. May buvo spaudžiama savo kabineto narių mėginti gelbėti sutartį atidedant balsavimą ir vykti į Briuselį prašyti daugiau nuolaidų prieš gruodžio 13–14 dienomis turintį įvykti viršūnių susitikimą, dalyvaujant 27 kitų ES šalių lyderiams. Tačiau „Brexito“ sekretorius Stephenas Barclay patikino, kad balsavimas parlamente įvyks antradienį, kaip numatyta.

Th. May tikina, kad jei sutartis bus parlamento atmesta, gali tekti surengti pirmalaikius rinkimus, o tuomet į valdžią pirmąkart nuo 2010 metų gali grįžti opozicinė Leiboristų partija. Pasak Th. May, tikimybė, kad leiboristų lyderio „Jeremy Corbyno rankose atsidurs valdžia, yra rizika, kurios negalime sau leisti prisiimti.“

Laikraščiai įvardijo daugiau kaip šešis buvusius ir dabartinius Th. May kabineto narius, galinčius siekti perimti premjero postą, jeigu vyriausybės vadovė ateinančiomis dienomis būtų priversta pasitraukti.

Th. May buvo raginama grįžti į Briuselį ir dar pabandyti siekti geresnių „skyrybų“ sąlygų, kurios tenkintų Šiaurės Airijos junionistus, tačiau Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas ją perspėjo, kad jokių nuolaidų nebus. Vis dėlto Briuselis irgi pageidauja, kad Th. May užsitikrintų sėkmę ir išvengtų pragaištingo sąmyšio ekonomikoje, kuris laukia Didžiajai Britanijai išstojus iš ES be jokių susitarimų dėl ateities prekybos ryšių. Europos pareigūnai sakė galintys rasti būdą Briuselyje padaryti simbolinių nuolaidų, kad Th. May galėtų pateikti jas Londone, bet tokios korekcijos negalėtų pakeisti pačios išstojimo sutarties pagrindų. Tai galėtų būti tik papildomas protokolas arba kokio nors svarbaus punkto paaiškinimas, kad premjerė galėtų pateikti pakoreguotą sutarties versiją antram balsavimui.

„Brexitą“ galima atšaukti

Theresa May nori įeiti į istoriją kaip ministrė pirmininkė, saugiai išvedusi Didžiąją Britaniją iš Europos - tokiu dalyku ji pati netikėjo, kai buvo surengtas referendumas dėl "Brexito".

Tuo metu ETT – aukščiausiosios ES teismo institucijos – išaiškinime, paskelbtame pagal grupės Škotijos politikų užklausimą, sakoma, jog Jungtinei Karalystei nusprendus vienašališkai atšaukti „Brexitą“ remiantis nacionalinės Konstitucijos reikalavimais poveikis būtų toks, kad šalis liktų ES nepakitusiomis sąlygomis dėl jos, kaip valstybės narės, statuso. ETT pranešime aiškinama, kad ši galimybė išlieka, kol nėra įsigaliojusi ES ir pasitraukti siekiančios Bendrijos narės išstojimo sutartis arba tuo atveju, jeigu tokia sutartis nebuvo sudaryta ir jei nėra sukakęs dvejų metų laikotarpis nuo ketinimų išstoti oficialaus pareiškimo.

Po 2016-ųjų referendumo Didžioji Britanija pernai kovo 29 dieną paskelbė ketinanti išstoti iš Bendrijos, inicijavusi ES sutarties 50-ąjį straipsnį. Jis numato, kad išstojimo procedūrą šalis turi užbaigti per dvejus metus. Tai reiškia, kad Jungtinė Karalystė turi palikti ES ateinančių metų kovo 29 dieną.

Taigi „Brexitas“ gali būti sustabdytas arba atidėtas, kad šalis galėtų surengti antrą referendumą šiuo klausimu. Vis dėlto Th. May vyriausybė sako neketinanti keisti kurso, kad ir koks būtų teismo Liuksemburge išaiškinimas.

„Nenorime likti Europos Sąjungoje. Nubalsavome labai aiškiai“, – sakė uolus „Brexito“ šalininkas aplinkos sekretorius Michaelas Gove'as. Pasak jo, ši byla nekeičia nei referendumo rezultatų, nei aiškaus vyriausybės nusistatymo išstoti. „Vyriausybė ryžtingai nusiteikusi gerbti referendumo rezultatus“, – pridūrė M. Gove'as.

Kalboms, kad balsavimas bus atidėtas, nerimstant, svaras krito 0,4 proc. dolerio atžvilgiu iki 1,26 svaro, euro atžvilgiu – 0,6 proc. iki 1,10 svaro (žemiausias lygos nuo 2017 metų birželio).