Prieš Putino ir Trumpo susitikimą Suomija įveda patikras pasienyje
Suo­mi­ja nuo penk­ta­die­nio ke­tu­rioms die­noms įves ke­liau­to­jų iš Šen­ge­no zo­nos ša­lių ti­kri­ni­mo re­ži­mą pa­sie­ny­je, ruo­šian­tis Hel­sin­ky­je vyk­sian­čiam JAV pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po ir Ru­si­jos va­do­vo Vla­di­mi­ro Pu­ti­no su­si­ti­ki­mui.

Tikrinimo režimas buvo atkurtas Helsinkio ir Turku jūrų uostuose, taip pat Helsinkio ir Turku oro uostuose. Ši tvarka galioja nuo penktadienio vidurdienio vietos (ir Lietuvos) laiku iki antradienio vidurdienio.

V. Putinas ir D. Tumpas susitiks Suomijos sostinėje pirmadienį, liepos 16 dieną.

Pasak Suomijos sienos apsaugos tarnybos, nesitikima, kad šie tikrinimai lems dideles eiles pasienio patikros postuose.